Kutatási területek
Önkormányzatok, közigazgatás, választások, média - kutatások, szociológiai megközelítésben
Publikációk

Publikációk:

  1. Darcsi Karolina – Orosz Ildikó – Molnár D. István: A „KMKSZ” – UMP szereplése a 2020-as ukrajnai helyhatósági választásokon. In: Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Szerk.: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc. II. RF KMF – RIK-U, Beregszász–Ungvár, 2021. 275–287.
  2. Darcsi Karolina: Kárpátalja politikatörténete a független Ukrajnában (1991-2015). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 661-691. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
  3. Erzsébet Molnár D. – Natália Váradi – Karolina Darcsi – Ildikó Orosz – István Csernicskó: Struggle for Survival. The Transcarpathian Hungarians (1944 – 2022). Méry Ratio Publishing. Budapest. 2022. pp. ISBN 978-80-907355-9-0
  4. Darcsi Karolina: A 2014-es ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. Kisebbségkutatás, 2015. 1. szám. pp. 45-59.
  5. Darcsi Karolina: A 2012-es ukrajnai Parlamenti választások és a kárpátaljai magyarság. Kisebbségkutatás. 2012/4. 766–781.