Kutatási területek
Kárpátalja helységnévváltozásainak vizsgálata, Helytörténeti kutatások Kárpátalján
Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Єлизавета Молнар Д. – Стефан Молнар Д. – Олександр Добош,: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 2022. р. 146-173. ISSN 2223-1196, DOI: 10.33402/ukr.2022-35-146-173
 2. Sándor DOBOS: Place-Name Changes in the Territory of Present-Day Transcarpathia during The First Czechoslovak Republic from 1919 to 1938. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. 34. с. 318–331 [In: Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood / Ed. Ihor Soliar; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2021. Vol. 34. pp. 318–331]

Könyvek és monográfiák:

 1. Олександр ДОБОШ: Зміна назв закарпатських населених пунктів із компактним проживанням угорців: спроби та результати відновлення історичних угорських найменувань у 1989–2000 роках. In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само-ідентифікації населення: монографія. Від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. с. 319–337. (ISBN 978-966-02-9518-6)
 2. DOBOS Sándor: Községnévváltozások és -rendezések a mai Kárpátalja területén (1898–2000). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 50–64. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Fontosabb publikációk:

 1. DOBOS SÁNDOR: A mai Kárpátalja területét érintő XX. századi hatalomváltások hatásai a régió közigazgatási beosztására és községneveire. In: Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE BTK) Kubinyi András Történész Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2018. március 21–23. Szerkesztette: Oláh P. Róbert – Schvéd Brigitta Kinga. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2018. pp. 33-34.
 2. DOBOS SÁNDOR: Official Regularization of Settlement Names on the Territory of Present-Day Transcarpathia in the Era of the First Czechoslovak Republic (1919–1938). In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. International Academic Conference, Berehove, March 27–28, 2018. Edited by: Enikő Nagy-Kolozsvári – Szilvia Kovács. ”RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. pp. 79–84.
 3. DOBOS SÁNDOR: The language policy of different states on settlement names in the territory of present-day Transcarpathia in the 20th century. In: 6th World-conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties: „Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict”. International Academic Conference of the International Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) and the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, June 21–23, 2018.
 4. DOBOS SÁNDOR: The Restoration of the Historical Hungarian Settlement Names of the Hungarian Minority in the Territory of Present-day Transcarpathia (1989–2000). In: Langscape conference: Multilingualism: minority & majority perspectives [Többnyelvűség: kisebbségi és többségi nézőpontok]. International Academic Conference of the Mercator European Research Centre, Leeuwarden, October 12–14, 2017. 2017. pp. 19–21.
 5. DOBOS SÁNDOR: The Restoration of the Historical Hungarian Names of Hungarian-populated Settlements in the Territory of Present-day Transcarpathia from 1989 to 2000. In: Acta Humana – Human Rights Publication. Peer-reviewed, human rights journal of the National University of Public Service. 2016/6. pp. 19–45.

 

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi/:

 1. DOBOS SÁNDOR: A mai Kárpátalja területét érintő XX. századi hatalomváltások hatásai a régió közigazgatási beosztására és községneveire. In: Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE BTK) Kubinyi András Történész Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2018. március 21–23. Szerkesztette: Oláh P. Róbert – Schvéd Brigitta Kinga. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2018. pp. 33-34.
 2. DOBOS SÁNDOR: Official Regularization of Settlement Names on the Territory of Present-Day Transcarpathia in the Era of the First Czechoslovak Republic (1919–1938). In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. International Academic Conference, Berehove, March 27–28, 2018. Edited by: Enikő Nagy-Kolozsvári – Szilvia Kovács. ”RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. pp. 79–84.
 3. DOBOS SÁNDOR: The language policy of different states on settlement names in the territory of present-day Transcarpathia in the 20th century. In: 6th World-conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties: „Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict”. International Academic Conference of the International Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) and the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, June 21–23, 2018.
 4. DOBOS SÁNDOR: The Restoration of the Historical Hungarian Settlement Names of the Hungarian Minority in the Territory of Present-day Transcarpathia (1989–2000). In: Langscape conference: Multilingualism: minority & majority perspectives [Többnyelvűség: kisebbségi és többségi nézőpontok]. International Academic Conference of the Mercator European Research Centre, Leeuwarden, October 12–14, 2017. 2017. pp. 19–21.
 5. DOBOS SÁNDOR: The Restoration of the Historical Hungarian Names of Hungarian-populated Settlements in the Territory of Present-day Transcarpathia from 1989 to 2000. In: Acta Humana – Human Rights Publication. Peer-reviewed, human rights journal of the National University of Public Service. 2016/6. pp. 19–45.