Kutatási területek

Kárpátalja helységnévváltozásainak vizsgálata, Helytörténeti kutatások Kárpátalján

Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok:

  1. Sándor DOBOS: Place-Name Changes in the Territory of Present-Day Transcarpathia during The First Czechoslovak Republic from 1919 to 1938. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. 34. с. 318–331 [In: Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood / Ed. Ihor Soliar; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2021. Vol. 34. pp. 318–331]
  2. Єлизавета МОЛНАР Д. – Стефан МОЛНАР Д. – Олександр ДОБОШ: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. с. 146–173 [In: Ukraine: Cultural Heritage, National Consciousness, Statehood / Ed. Ihor Soliar; NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2022. Vol. 35. pp. 146–173]

Könyvek és monográfiák:

  1. DOBOS Sándor: Községnévváltozások és -rendezések a mai Kárpátalja területén (1898–2000). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 50–64. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (letölthető: https://kmf.uz.ua/hu/kiadvanyaink/ karpatalja-tortenete-orokseg-es-kihivasok/ )
  2. Олександр ДОБОШ: Зміна назв закарпатських населених пунктів із компактним проживанням угорців: спроби та результати відновлення історичних угорських найменувань у 1989–2000 роках. In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само-ідентифікації населення: монографія. Від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. с. 319–337. (ISBN 978-966-02-9518-6)

Fontosabb publikációk:

  1. Sándor DOBOS: The language policy of different states on settlement names in the territory of present-day Transcarpathia in the 20th century. In: 6th World-conference on Pluricentric Languages and their Non-dominant Varieties: „Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict”. International Academic Conference of the International Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) and the Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, June 21–23, 2018. Collection of Abstracts. Nitra (Slovakia), 2018. Source: http://www.pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/?id=6
  2. Sándor DOBOS: Official Regularization of Settlement Names on the Territory of Present-Day Transcarpathia in the Era of the First Czechoslovak Republic (1919–1938). In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. International Academic Conference, Berehove, March 27–28, 2018. Book of Abstracts. Edited by: Enikő Nagy-Kolozsvári – Szilvia Kovács. ”RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. pp. 79–84. (ISBN 978-617-7692-09-5)
  3. DOBOS Sándor: A mai Kárpátalja területét érintő XX. századi hatalomváltások hatásai a régió közigazgatási beosztására és községneveire. In: Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE BTK) Kubinyi András Történész Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2018. március 21–23. Absztrakt füzet. Szerkesztette: Oláh P. Róbert – Schvéd Brigitta Kinga. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2018. pp. 33-34. (ISBN 978-615-5224-76-8)
  4. DOBOS Sándor (за редакцією/szerkesztette/edited та/és/and переклад англійською мовою/angol nyelvre fordította/translated into English): Листи Ілони Зріні на Закарпатті / Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján / Ilona Zrínyi’s Letters in Transcarpathia. Науково-джерелознавче видання Науково-дослідного центру ім. Тіводора Легоцькі при Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ/ A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa / Publication of Archival Sources of Lehoczky Tivadar Social Sciences Research Centre of Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. Публікує / Közreadja / Published by: Юрій Чотарі/ Csatáry György / György Csatáry. ТОВ «РІК-У»/ „RIK-U” Kft. / ”RIK-U” LLC, Берегове–Ужгород/ Beregszász–Ungvár / Berehove–Uzhhorod, 2018. (ISBN 978-617-7692-32-3)