Publikációk

Publikációk Scopus Web of Science:

 1. Osama Alhendi, Lóránt Dénes Dávid, Gyula Fodor, Gogo Fredrick Collins Adol, Péter Balogh: The Impact of Language and Quality Education on Regional and Economic Development: A Study of 99 Countries. // Regional Statistics, Vol. 11 No. 1. Budapest, 2021, pp. 1-16 DOI: 10.15196/RS110101 (SCOPUS)
 2. Lorant Denes David, Csilla Molnar, Joanna Kosmaczewska, Gyula Fodor, Martin Zsarnoczky, Imre Varga, Zuzana Palencikova: Ecoenergy Tourism, Study Into Some Aspects of Relationship Between Use of Renewable Energy Resources and Sustainable Regional and Rural Development. // Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, 22-24 May, 2019, Jelgava, Latvia DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N346 (Scopus), ISSN 1691-5976 (SCOPUS)

Publikációk az elmúlt 5 évben:

 1. Sándor Gönczy, Gyula Fodor, Natália Oláh, Tibor Nagy, Zsuzsanna Ésik, János Szepesi: Geoheritage Values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. In: Geoconservation Research, Volume 3 / Issue 2, Isfahan, 2020 (pp. 32-48), DOI: 30486/gcr.2020.1904340.1026 Link to the article: http://gcr.khuisf.ac.ir/article_677190.html
 2. Фодор Д. Д., Бергхауер О. О., Товт А. А., Олаг Н. К.: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк, 15–16 травня 2019. С.46-49.
 3. Fodor Gyula, Berghauer Sándor, Tóth Attila: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. In: „Falu – város – periféria: határon innen és túl. Süli-Zakar István professzor emlékére” (szerk. Pénzes János). Didakt Kft., Debrecen, 2018 (pp. 80-88), ISBN 978-615-5212-60-4
 4. Berghauer Sándor, Fodor Gyula: Az örökségturizmus helye és jelentősége Kárpátalja idegenforgalmában. In: „Kárpátalja Kollégium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium” (szerk. Molnár Eleonóra és Espán Margaréta). Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018 (pp. 291-298), ISBN 978 615 5862 18 2
 5. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Туристична регіоналізація Закарпаття. In: Актуальні проблеми регіональних досліджень. Матеріали ІІ. міжнародної науково-практичної конференції. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Вежа-Друк, Луцьк, 2018 (С. 46-50), ISBN 978-966-940-158-8, УДК 913(21):001.8(063)
 6. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Південного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, 2018 (С. 27-29), УДК 911.3:338.48-53(477)(062.55)
 7. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Північно-західного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Туризм і рекреація: наука, освіта, практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачівський державний університет, Мукачеве, 2018 (С. 135-138), УДК 338.48:91(043.2)
 8. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Центрально-східного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України. Матеріали ІІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2018 (С. 50-52), ISBN 978-617-7336-30-2, УДК 379.85:796.5(477)
 9. Fodor Gyula: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a beregszászi pedagógusképzés története [Історія Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ та підготовки педагогів у м. Берегове]. In: „A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében” (szerk. Kurucz Rózsa). Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd – Páskum Nyomda, 2017 (pp. 71-80), ISBN 978-963-429-135-0
 10. 10. Бергхауер Олександр, Фодор Дюло, Товт Атілла: Туристична оцінка природних ресурсів Мукачівського району Закарпатської області. Іn: «Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку». Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017, С.35-38. ISBN: 978-966-285-435-0
 11. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д.: Попит та пропозиція на ринку туристичних послуг Закарпаття. In: Матеріали VІII. Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2017 (С. 273-276), ISBN 978-966-493-297, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433
 12. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д., Товт А. А. Дослідження туристичних властивостей Свалявського району – визначення туристичних центрів за допомогою квантитативних та геоінформаційних методів. // Матеріали VІI. Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присв’яченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. ФОП Цьома С. П. – Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, Суми, 2017. – С. 251-254, УДК 502.3+504.453+57.017
 13. Товт Атілла, Фодор Дюло, Бергхауер Олександр: Туристичний потенціал м. Мукачеве на основі порівняння закладів розміщення за статистичними даними та даними системи Booking.com. Іn: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 2017, С. 105-109. ISBN: 978-966-940-127-4
 14. Fodor, Gyula: Interethnic Relationships in Transcarpathia in the Mirror of a Prominence Inquiry [Міжнаціональні відносини на Закарпатті у дзеркалі дослідження-проміненція (на англійській мові)]. In: “Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century”, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Kálvin Nyomda, Beregszász, 2016 (pp. 104-109), ISBN 978-617-7404-01-8, УДК 911.3:300(4), ББК 65.04(4)
 15. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д.: Загальні тенденції спадщинного туризму. In: Матеріали VII. Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2016 (С. 28-32), ISBN 978-966-920-075-4, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433
 16. Orosz Ildikó Dr., Fodor Gyula Dr., Pólin Irén Dr., Soós Katalin, Váradi Natália Dr.: Humánerőforrás-képzés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán [Підготовка людських ресурсів у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.] In: „Versenyképes oktatás, piacképes szakember”. Az OMIKO Oktatás-módszertani Konferencia tanulmánykötete (bővített kiadás). Emberi Erőforrások Minisztériuma – Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Zenta, 2016 (pp. 45-66), ISBN 978-86-89827-06-4

Monográfiák:

 1. Andrik É., …Fodor Gy. … et al. A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia [Географія Карпатського басейну. Природа, суспільство, господарство, етнографія. – Колективна монографія]. – Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest-Beregszász, 2022. ISBN 978-615-81834-4-4. – 503 с.
  Посилання на електронний варіант:

Click to access karpat_medence_foldrajza_e-kiadvany.pdf

 1. Szakkiadványokban megjelent tanulmányok:Lorant Denes David – Csilla Molnar – Joanna Kosmaczewska – Gyula Fodor – Martin Zsarnoczky – Imre Varga – Zuzana Palencikova: ECOENERGY TOURISM, STUDY INTO SOME ASPECTS OF RELATIONSHIP BETWEEN USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES AND SUSTAINABLE REGIONAL AND RURAL DEVELOPMENT. // Proceedings of the 18th International Scientific Conference “ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT”, 22-24 May, 2019, Jelgava, Latvia
  DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N346 (БД Scopus), ISSN 1691-5976
  Посилання на видання: http://www.tf.llu.lv/conference/index.php?topicID=8
  Посилання на актуальний випуск видання: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/
  Посилання на публікацію: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N346.pdf
 2. Sándor Gönczy, Gyula Fodor, Natália Oláh, Tibor Nagy, Zsuzsanna Ésik, János Szepesi: Geoheritage Values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. // Geoconservation Research, Volume 3 / Issue 2 – Isfahan, 2020. – C. 32-48
  DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026 (БД Scopus), e-ISSN 2588-7343, p-ISSN 2645-4661
  Посилання на видання і публікацію: https://gcr.isfahan.iau.ir/article_677190.html
 3. Osama Alhendi, Lóránt Dénes Dávid, Gyula Fodor, Gogo Fredrick Collins Adol, Péter Balogh: The Impact of Language and Quality Education on Regional and Economic Development: A Study of 99 Countries. // Regional Statistics, Vol. 11 No. 1. Budapest, 2021, pp. 1-16
  DOI: 10.15196/RS110101 (БД Scopus, Q2)
  Посилання на видання: https://www.ksh.hu/terstat_eng?lang=en
  Посилання на актуальний випуск видання:
  https://www.ksh.hu/regional-statistics-archive#/year/2021?c=r#01
  Посилання на публікацію: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs110101.pdf
 4. Bulcsú Remenyik – Attila Barcza – János Csapó – Barna Szabó – Gyula Fodor – Lóránt Dénes Dávid: Overtourism in Budapest: Analysis of Spatial Process and Suggested Solutions. //  Regional Statistics, Vol. 11 No. 3, Budapest, 2021 (pp. 1-19)
  DOI: 10.15196/ RS110303 (БД Scopus, Q2)
  Посилання на видання: https://www.ksh.hu/terstat_eng?lang=en
  Посилання на актуальний випуск видання:
  https://www.ksh.hu/regional-statistics-archive#/year/2021?c=r#03
  Посилання на публікацію:

Click to access rs110303.pdf

 1. Parikshat Singh Manhas – Ramjit Singh – Gyula Fodor – Sándor Berghauer – Mudasir Ahmad Mir –Lóránt Dénes Dávid: Examination of Impact of Responsible Tourism Practices on Quality of Life of Destination Communities. //  GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XIV, Vol. 36, No. 2spl, University of Oradea, 2021 (pp. 688-697)
  DOI: 10.30892/gtg.362spl17-699 (БД Scopus, Q2), ISSN 2065-1198, ISSN-L 2065-0817
  Посилання на видання: https://gtg.webhost.uoradea.ro/first.html
  Посилання на актуальний випуск видання:
  https://gtg.webhost.uoradea.ro/2021_2spl_vol_36.htmlПосилання на публікацію:
  http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2spl-2021/gtg.362spl17-699.pdf
 2. Roman Plokhikh, Gyula Fodor, Aiman Shaken, Sándor Berghauer, Aliya Aktymbayeva, Attila Tóth, Mirosław Mika, Lóránt Dénes Dávid: Investigation of Environmental Determinants for Agritourism Development in Almaty Region of Kazakhstan. // GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XV, Vol. 41, No. 2, University of Oradea, 2022 (pp. 354-361)
  DOI: 10.30892/gtg.41203-837 (БД Scopus, Q2), ISSN 2065-1198, ISSN-L 2065-0817
  Посилання на видання: https://gtg.webhost.uoradea.ro/first.html
  Посилання на актуальний випуск видання: https://gtg.webhost.uoradea.ro/2022_2_vol_41.html
  Посилання на публікацію:
  https://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2-2022/gtg.41203-837.pdf
 3. Roman Plokhikh, Dana Shokparova, Gyula Fodor, Sándor Berghauer, Attila Tóth, Uzakbay Suymukhanov, Aiman Zhakupova, Imre Varga, Kai Zhu, Lóránt Dénes Dávid: Towards Sustainable Pasture Agrolandscapes: A Landscape-Ecological-Indicative Approach to Environmental Audits and Impact Assessments. // Sustainability 2023, 15, 6913 (pp. 1-15), DOI: https://doi.org/10.3390/su15086913 (БД Scopus)
  Посилання на видання і публікацію: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/8/6913
 4. Tóth, Attila – Fodor, Gyula – Berghauer, Sándor: The Ethnic and Religious Structure of the Population of the Present-Day Territory of Transcarpathia in 1851 [Національна та релігійна структура населення на сучасній території Закарпаття у 1851 р. (на англійській мові)]. // Modern Geográfia, Vol. 18, Issue 1, Pécsi Tudományegyetem, Publikon Kiadó, 2023 (pp. 27-39), DOI: 10.15170/MG.2023.18.01.02

Egyéb kiadványokban megjelent tanulmányok:

 1. Фодор Д. Д., Бергхауер О. О., Товт А. А., Олаг Н. К. Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, 2019. УДК 911.3:338.48-53(477)(062.55) – C. 46-49.
 2. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д., Товт А. А. Кількість та показники відвідуваності колективних закладів розміщення на Закарпатті. // Матеріали XII. Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», Том І. Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2021. УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433; УДК статті: УДК 37:379.85 – C. 20-23.
 3. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д. The State and Problems of the Tourism Industry in Ukraine and Transcarpathia [Стан і проблеми туристичної індустрії в Україні та на Закарпатті (на англійській мові)]. // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика. Мукачівський державний університет, Мукачево, 2021. – C. 26-29, УДК [338.48-53:338.48-6]:001:37(043.2); УДК статті: УДК 379.85
 4. Бергхауер О. О., Фодор Д. Д. Remarkable Tourist Products of Transcarpathia [Визначні туристичні продукти Закарпаття (на англійській мові)]. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика. ЛДУФК імені Івана Боберського, Львів, 2021 (pp. 16-19), УДК 379.85

Általános információk

Szerkesztőbizottsági tagság (Fodor Gyula) / Членство у редакційних колегіях :

 • Földrajzi Közlemények – Magyar Földrajzi Társaság (Географічний вісник – Угорське географічне товариство, Угорщина) – член редакційної колегії

Посилання на видання (прізвище та ім’я на 2-й, титульній сторінці):
https://ojs.mtak.hu/index.php/fk/issue/view/495/223

 • Pro Scientia Ruralis – a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány tudományos folyóirata (науковий вісник Фонду Pro Agricultura Hargitae Universitas, м. М’єркуря-Чук, Румунія)

Посилання на видання:
http://psr.pahru.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=865&lang=hu

 • Acta Academiae Beregsasiensis. Geographica et Recreatio – науковий вісник Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Посилання на видання: https://kmf.uz.ua/uk/kiadvanyaink/

Tagság szakmai szervezetekben (Fodor Gyula) / Членство у професійних об’єднаннях (Фодор Д.)

Член кураторії наукового-дослідного інституту INTEREG – Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus (м. Мюнхен, Німеччина);
Член Закарпатського відділу Угорського географічного товариства;
Член президії Закарпатської угорської академічної ради (http://kmat.uz.ua/sample-page/)

Részvétel tudományos témákban és fejlesztésekben

International project title / Назва міжнародного проекту: ”Danube river basin lighthouse – Demonstration of effective and sustainable management of sediments in the Danube river-Black sea system” – 17 закладів та організацій-учасників з 12 країн Європи