Kutatási területek

ökológia, természetvédelem, környezetvédelem

Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. Tar K., Lázár I., Hadnagy I. 2021: Statistical method for estimating the average daily wind speed during the day]. Időjárás, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service (Scopus, WoS) in press
 2. Kohut E., Benedek A., Hadnagy I. 2021: Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinév-tárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján [Geoinformatic analysis and representation of the geographical names of Velyka Dobron and the Wildlife Reserve of Velyka Dobron (Transcarpathia) based on historical maps]. Földrajzi Közlemények, in press
 3. Hadnagy I., Tar K., Lázár I., Kohut E. 2020: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine). DRC Sustainable Future, 1 (2), 136-146. DOI: 10.37281/DRCSF/1.2.6
 4. Kolozsvári I., Hadnagy I., Csoma Z., Kohut E.: 2020: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz [Методичний посібник для навчально-польових практик з довкіллєзнавчих дисциплін]. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 144 p. ISBN 978-617-7868-38-4
 5. Hadnagy I., Tar K., Molnar J. (2020): Аналіз сучасного стану вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні особливо на Закарпаття [Analysis of the current state of wind power in the world, Europe and Ukraine especially in Transcarpathia]. Український географічний журнал, 109 (1), pp. 59-70. (Scopus), DOI: 10.15407/ugz2020.01.059
 6. Kohut E., Kopor Z., Nagy B., Csoma Zs., Hadnagy I. (2019): Evaluation of morphometric parameters in case of Leucojum vernum from the peres forest in Velyka Dobron Wildlife Reserve, Western Ukraine. Acta Biologica Marisiensis, 2 (2), 26-35. DOI: 10.2478/abmj-2019-0008
 7. Hadnagy I., Tar K. (2019): Szélirányok energetikai paramétereinek területi eltérése Kárpátalján [Territorial differences of energetic parameters of the wind directions in Transcarpathia]. Légkör, 64 (3), pp. 115-121. ISSN 0 133-3666
 8. Hadnagy I., Tar K. (2019): The approximation of wind speed distributions with theoretical distributions of meteorological stations located in different orographic conditions. Időjárás, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 123 (3), pp. 329-349. (Scopus, WoS, Q3, IF: 0,614), DOI:10.28974/idojaras.2019.3.5
 9. Hadnagy I., Tar K. (2019): Determination of Energy Parameters of Near Surface Wind Field in Transcarpathia. International Journal of Renewable Energy Research, 9 (1), 437-447. (Scopus, WoS, Q3, IF: 3,06), ISSN: 1309-0127
 10. Hadnagy I., Tar K. (2018): A felszín közeli szélmező energetikai jellemzői Kárpátalján [Energy parameters of the near-surface wind field in Transcarpathia]. In: Fazekas I. – Kiss E. – Lázár I. (szerk.): Földrajzi tanulmányok 2018. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, pp. 161-165. ISBN: 978-963-508-897-3
 11. Hadnagy I., Tar K. (2018): Szélirányok energetikai célú vizsgálata Kárpátalján [Investigation of wind directions for energy purposes in Transcarpathia]. In: Pongrácz R. et al. (edit.): 44. Meteorológiai Tudományos Napok – Klímaváltozás és alkalmazkodás. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, pp. 28. DOI: 10.21404/44.MTN.2018, ISBN: 978-963-9931-15-2
 12. Hadnagy I., Tar K. (2016): A függőleges szélprofil statisztikai jellemzői Beregszász beépített területén [Statistical characteristics of the vertical wind profile in the built-up area of Beregszász]. In: Kiss I. – Pincehelyi Z.É. (edit.): XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia összefoglalók. PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, Beregszász, pp. 39-40. ISBN: 978-963-429-050-6
 13. Hadnagy I. (2016): Kárpátalja (Ukrajna) szélklímájának jellemzői szakirodalmi adatok alapján [Characteristics of the Transcarpathian (Ukraine) wind climate according to literature data]. In: Lázár I. (szerk.): Környezet és energia a mindennapokban. MTA DAB Földtudományi Szakbizottsága, Debrecen, pp. 119-125. ISBN: 978-963-7064-34-0
 14. Csoma Z., Hadnagy I., Csoma Zs., Bondarcsuk T., Balog N. (2016): Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban [Spatial distribution of the uptake of essential trace elements in the soils of agricultural areas in Subcarpathia]. In: Berghauer Sándor et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, Nemzetközi Földrajzi Konferencia kiadványa. II. RF KMF, Beregszász, pp. 570-577. ISBN: 978-617-7404-01-08