Kutatási területek

országismeret

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Hladonik Gergely – Armenia’s Language Policy on Minorities’ Education Rights Based on the Reports of the European Charter for Regional and Minority Languages. Specialusis Ugdymas / Special Education. 44 (1). pp 278-289 (2023) http://sumc.lt/index.php/se/article/view/2049/1511

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Гладоник Г.В., Комарі І-Д.І. – Mobile Applications to Improve Listening Skills / Розвиток Навичок Після Слухання За Допомогою Мобільних Додатків » – Випуск 44/2 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. с.168–173 DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/44/2.34 (Фахове видання категорії В)
 2. Фодор К. Й., Гладоник Г.В – Didactic potential of video podcasting technology in the creation and use of educational material in the practice of teaching a foreign language / Дидактичний потенціал технології відеоподкастингу у створенні та використанні навчального матеріалу в практиці викладання іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 80. 234 с. Т. 2. DOI https://doi.org/10.32840/19925786.2022.80.2.36(Фахове видання категорії В)
 3. Орос М.О., Густі І. І., Гладоник Г. В. – A case study: Novice English teachers’ problems in Transcarpathia. Науково-методичний журнал “Іноземні мови”, № 4, 2021. https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4.248300 DOI:https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4.248300 (Фахове видання категорії В)
 4. Гладоник Г.В. – The Usefulness of Video Games in Foreign Language Development / Користь відеоігор у розвитку іноземної мови «Інноваційна педагогіка » – Випуск 37 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021. с. 353 – 385. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/37.72 (Фахове видання категорії В)
 5. Гладоник Г.В. – Video Games as Language Learning Tools / Відоігри як засоби вивчення мови. «Інноваційна педагогіка». Науковий журнал. – Випуск 33 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021 DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/33-2.27 (Фахове видання категорії В)
 6. Гладоник Г.В. – Verbs of Reporting in Academic Writing. Науковий вісник.Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11)’ 2020, Мукачево, ст. 180-182. DОІ 10.31339/2413-3329-2020-1(11)-180-182
 7. Гладоник Г.В. – Borrowings of the English language – Middle English Borrowings. XIII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми романогерманської філології та перекладу». – Випуск 823 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – C. 49-52 (Фахове видання категорії В)

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Hladonik Gergely – The Czech Republic’s language policy on minorities’ education rights Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences Vol. 3 №2. pp. 195-202 (2023)
 2. Hladonik Gergely – The Development of Music in Britain «VІ Міжнародна науково-методична конференція: Актуальні питання викладання музично-теоретичних та музично- iсторичних дисціплін», Львів, 2021. – C. 60-61
 3. Hladonik Gergely – Verbs of Reporting in Academic Discourse // Science, Society, Education: Topical Issues and Development Prospects. IV. International Scientific and Practical Conference, – Kharkiv, Ukraine, 16-17 March 2020
 4. Hladonik Gergely – Borrowings of the English Language – Old English Borrowings //Dynamics of the Development of World Science. IV. International Scientific and Practical Conference, – Vancouver, Canada, 18-20 December 2019