Kutatási területek
országismeret
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. Gergely Hladonik – Borrowings of the English Language – Old English Borrowings. Dynamics of the Development of World Science. Abstracts of IV. International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2019
  2. Gergely Hladonik – Verbs of Reporting in Academic Discourse. “Science, Society, Education: Topical Issues and Development Prospects”. IV. International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine. 2020
  3. Гладоник Гергель Васильович – Borrowings of the English Language – Middle English Borrowings. XIII. Міжнародної наукової конференії. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 823 : Германська філологія. Чернівці. 2020
  4. Gergely Hladonik – Verbs of Reporting in Academic Writing – Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2020. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11). Мукачево. 2020
  5. Гладоник Г.В., Комарі І-Д.І. – Mobile Applications to Improve Listening Skills / Розвиток Навичок Після Слухання За Допомогою Мобільних Додатків» – Випуск 44/2 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. с.168–173 DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/44/2.34 Фахове видання України, Категорія Б.
  6. Фодор К. Й., Гладоник Г.В – Didactic potential of video podcasting technology in the creation and use of educational material in the practice of teaching a foreign language / Дидактичний потенціал технології відеоподкастингу у створенні та використанні навчального матеріалу в практиці викладання іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя КПУ,2022.Вип. 80. 234 с. Т. 2. DOI https://doi.org/10.32840/19925786.2022.80.2.36  Фахове видання України, Категорія Б.
  7. Орос М.О., Густі І. І., Гладоник Г. В. – A case study: Novice English teachers' problems in Transcarpathia. Науково-методичний журнал "Іноземні мови", № 4, 2021.DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4.248300 Фахове видання України, Категорія Б.
  8. Гладоник Г.В. – The Usefulness of Video Games in Foreign Language Development / Користь відеоігор у розвитку іноземної мови «Інноваційна педагогіка» – Випуск 37 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021. с. 353 – 385. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/37.72 Фахове видання України, Категорія Б.
  9. Гладоник Г.В. – Video Games as Language Learning Tools / Відоігри як засоби вивчення мови. «Інноваційна педагогіка». Науковий журнал. – Випуск 33 – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021 DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/33-2.27 Фахове видання України, Категорія Б.