Publikációk

Segédtankönyv:

Hon- és népismeret. I. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-47, «рецензоване видання»

Hon- és népismeret. II. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-71, «рецензоване видання»

Monográfiák:

Hutterer Éva. GYERMEKÉLET RÁTON. Монографія. (Життя дитини у селі Ратівці).// Ужгород: Товариство угорської культури Закарпаття, 2010. – 210 с. (мова – угорська)

Gyűjtemények:

Hutterer Éva. EGY ARANYAT LELTEM. Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról. (Народні дитячі ігри). // Ужгород: СП „ПоліПрінт”, 2013. – 110 с. (мова – угорська) https://issuu.com/kirasgood/docs/hutterer_eva_-_egy_aranyat_leltem

Cikkek:

БІДА О.A., ГУТТЕРЕР Є. В., ГРЕБА І. З. (2023) ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код». C. 12-18.

Орос Ільдіко Імріївна, Чичук Антоніна Петрівна, Гуттерер Єва Войтехівна: Роль змішаного навчання при підготовці фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3. Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький: Видавництво «Код», 2023. С. 46-50.

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei , Szerk.: Dr. habil Dezső Renáta Anna, Dr. habil Orsós Anna, Dr. Ács Marianna, Dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2022. рр. 33-43. ISBN: 978-963-626-027-9

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. Kárpát-medencei Magyar Tannyelvű Pedagógusképzők I. Kongresszusa, 2021. október 11-16. Absztraktkötet. Szerk.: Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2021. ISBN: 978-963-429-805-2.

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. In A kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. Szerk.: dr. habil. Dezső Renáta Anna, dr. habil. Orsós Anna dr. Ács Marianna, dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem, Bolko-Print Kft., Pécs, 2021. 33-43.

Éva Hutterer, Melinda Nagy, Edita Szabóová, Katalin Kanczné Nagy, Terézia Strédl, Levente Székedi, Zsolt Námesztovszki: TERMÉSZETTUDOMÁNYOKHOZ KÖTHETŐ TANÁRI KOMPETENCIÁK A BIOLÓGIA SZAKOS ÉS MÁS TANULMÁNYI PROGRAMOKBA BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNÁL. Digitálna knižnica, Univerzita J. Selyeho. 11th International Conference of J. Selye University. Pedagoogical Sections. Conference Proceedings. Editors: J. Bukor, P. Tóth, M. Nagy, B. Pukánszki, A. Csehiová, A. Tóth-Bakos, K. Józsa, I. Szőköl. Publisher: J. Selye University, Komárno, Slovakia, 2019.

Гуттерер Є.В., Чейпеш І.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. – Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців. Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції Ужгород, 16 вересня 2016 р. 211-212 с.

Hutterer Éva: „Jót s jól!” Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia. Anyanyelv-pedagógia, 2016. 9 (3). pp. 100-109. ISSN 2060-0623 DOI: 10.21030/anyp.2016.3.9

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=645

Hutterer Éva. ÚJÍTÓ TÖREKVÉSEK AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIÁBAN. (Інноваційні підходи в педагогіці рідної мови.) Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2015. 2. sz. HU ISSN 2060 – 0623

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=577

Hutterer Éva. МІСЦЕ НАРОДНОЇ ГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Педагогіка – випуск ХXVIII-XXIX, Івано-Франківськ, 2009. 38-47 с.

Hutterer Éva. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK MAGYARSÁGÁNAK HITÉLETE, KULTURÁLIS, NYELVI ÉS NÉPRAJZI ÁLLAPOTA EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT ALAPJÁN. (Релігійне життя, етнографічний, культурний та мовний стан угорців в районах Верхнього Потисся  на основі емпіричних досліджень.) In Угорці в районах Верхнього Потисся.  Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2007. – 66-82 с. (мова – угорська)

Hutterer Éva. A K+F TÁMOGATÁSOK ÉS HASZNOSULÁSUK SAJTÓTÜKRE KÁRPÁTALJÁN. (Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті, на основі аналізу публікацій преси). In Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті: Збірка наукових статей. За ред. Орос Ільдіко. – Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2006. – 248-288 с. (мова – угорська)