Publikációk

Головні публікації останніх років:

  1. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й.: Дослідження зв’язку варіацій аеродинамічних параметрів та сейсмотектонічних процесів на геологічних структурах. Науковий вісник Херсонського Державного Університету, серія ,,Географічні науки,, № 8.ISSN 2413-7391
  2. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б.: Зв’язок електромагнітної емісії низькочастотного діапазону з геодинамічним та сейсмічним станами Закарпаття в 2017 році. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія ,,Географічні науки, № 9. ISSN 2413-7391
  3. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal. № 9, 2019, VOL. 1. Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, 2019. С. 3–15. site: http://www.iis-journal.com, ISSN 3547-2340
  4. Ignatyshin V., Izhak T., Ignatyshin M., Ignatyshin A.: The aerodynamic aspect of the seismotectonic condition of the trascarpathians inland deflection. Znanstvena misel journal, №35/2019, VOL.1. Ljubljana, Slovenia. С. 20–26. Website: www.znanstvena-journal.com, ISSN 3124-1123
  5. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal № 9/2019, Vol. 1. The Jagellonian University, Poland. Krakow, Rzeczpospolita Polska. 2019. С. 3–15. ISSN 3547-2340