Kutatási területek

szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, nyelvi tájkép, gyermeknyelv

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Karmacsi Zoltán 2021. Beregszászi Anikó: Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. Magyar Nyelvőr 145. 2021: 367–371. DOI: 10.38143/Nyr.2021.3.367 (Scopus, Q2)

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Кормочі З., Шаш Е. Вино і бограч, або присутність мов у лінгвістичному ландшафті закарпатських гастрофестивалів. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. Л.В.Шитик. Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2022. Вип. 33. С.47–59. DOI: 10.31651/2226-4388-2022-33-69-84.
 2. Karmacsi Zoltán, Csurman-Puskás Anikó, Nagy Alexandra 2022. A magyar helyesírási alapelvek változása a három legutóbbi helyesírási szabályzat alapján. Філологічний часопис, вип. 2 (20) / 2022: 44–50

Könyvek és monográfiák:

 1. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Molnár D. István, Tóth-Orosz Enikő Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia Termini Egyesület, Törökbálint, 2023. p. 220 (Társszerzők:)
 2. Корнелія Гіреш-Ласлов, Золтан Кормочі, Аніта Марку, Рейка Матей, Еніке Товт-Орос, Степан Черничко Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпаття 1920–2020. Termini Egyesület, Törökbálint, 2021, p.160 (Társszerzők:)
 3. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. 160 p. ISBN 978-615-80914-8-0
 4. Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе”, Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján, Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, p.156
 5. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Petteri Laihonen (előszó) (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, 95 p.
 6. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Помилковий шлях мовної політики України: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (аналітичний огляд). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 104 p. (társszerző)
 7. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő. Ukrainian language policy gone astray : The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 100 p. (társszerző)
 8. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Transcarpathia 1920-2020: Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years Beregszász, Ukrajna : Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.
 9. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Kárpátalja 1920-2020: A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve Beregszász, Ukrajna: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Karmacsi Zoltán, Sass Enikő. A fesztiválturizmus nyelvi tájképe Kárpátalján. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, 2023, II. évfolyam, 1. szám: 139–160. (társszerző:)
 2. A Termini online magyar-magyar szótár hasznosíthatósága a magyar mint idegen nyelv oktatásban (Kárpátalján). In: Ana Lehocki-Samardžić, Szoták Szilvia szerk. Az anyanyelv megőrzésének lehetőségei a magyar nyelvterület peremén. Glotta Nyelvi Intézet, Osijek, 2022: 122–136.
 3. Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Csurman-Puskás Anikó. The Expedience of the Termini online Hungarian–Hungarian Dictionary in the Process of Teaching Hungarian as a Foreign Language (in Transcarpathia). Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, 2022, I. évfolyam, 2. szám: 233–256.
 4. Beregszászi Anikó, Karmacsi Zoltán, Márku Anita. A magyar mint idegen nyelv tanítás helyzete és jövője Kárpátalján. In: Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Tóth-Orosz Enikő szerk. Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI., Termini Egyesület, Törökbálint, 2022: 57–66.
 5. Karmacsi Zoltán. A kárpátaljai etnikai vegyes házasságok nyelvi szocializációjának jellemzői. In: Csernicskó István és Lansztyák István szerk. Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés. Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2021: 139–157.
 6. Karmacsi Zoltán Kárpátaljai gasztrofesztiválok nyelvi tájképe. In: Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa szerk. Köztes terek. Scientia, Kolozsvár, 2019: 299–317.
 7. Karmacsi Zoltán Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.
 8. Karmacsi Zoltán Turizmus és nyelvi tájkép, Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet (I.),Scientia, Kolozsvár, 2018: 211–221
 9. Karmacsi Zoltán Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.
 10. Karmacsi Zoltán: Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.