Kutatási területek
szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, nyelvi tájkép, gyermeknyelv
Publikációk

Könyvek és monográfiák:

 1. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. 160 p. ISBN 978-615-80914-8-0
 2. Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе”, Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján, Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, p.156
 3. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Petteri Laihonen (előszó) (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, 95 p.
 4. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Помилковий шлях мовної політики України: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (аналітичний огляд). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 104 p. (társszerző)
 5. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő. Ukrainian language policy gone astray : The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 100 p. (társszerző)
 6. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Transcarpathia 1920-2020: Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years Beregszász, Ukrajna : Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.
 7. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Kárpátalja 1920-2020: A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve Beregszász, Ukrajna: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelv-választás tekintetében. Gyermeknevelés, 4. évf. 1. sz. 2016: 212–221.
 2. Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Kozmács István, Vančo Ildikó szerk. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból II. kötet., ANTOLÓGIA Kiadó, Lakitelek, 2016: 89–101.
 3. Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.
 4. Turizmus és nyelvi tájkép, Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet (I.),Scientia, Kolozsvár, 2018: 211–221
 5. Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.
 6. Kárpátaljai gasztrofesztiválok nyelvi tájképe. In: Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa szerk. Köztes terek. Scientia, Kolozsvár, 2019: 299–317.
 7. Karmacsi Zoltán: Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.
 8. Karmacsi Zoltán: Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.
 9. Karmacsi, Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Márku, Anita; Tóth, Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2017) pp. 54-60.