Publikációk

Koncz Tímea (2019) Az óvodások erkölcsi nevelése az irodalom eszközeivel. // ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ У СФЕРІ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт. С. 203-212.

Конц Т. С. (2018)  Психологічні шляхи розв’язання конфліктів у студентів. // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», Одеса 20-21 квітня 2018 р.

Конц Т.С., Березовська Л.І. (2016) Психологічна готовність студентів до розв’язання конфліктів // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 230-233.

Конц T. C. (2016) До питання діагностики готовності студентів до розв`язання професійних конфліктів.// Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології», Київ, 2016 – С. 321-325.