Publikációk

Monográfiák:

Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П., Бідюк Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти Японії та країн Європейського Союзу (на прикладі Польщі): монографія.Черкаси: видавець ФОП Кришталь А. С., 2021. 293 с.

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Postolenko I., Biletska I., Kmit’ O., Paltseva V., Mykhailenko O., Yatsyna S., & Kuchai T. (2022). Learning a Foreign Language Using Information Technologies for Comfortable Implementation of the Professional Position of a Future Specialist in a Foreign Language Environment. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11), 63-70.

Minenok, A., Donets, I., Telychko, T., Hud, H., Smoliak, P., Kurchatova, A., & Kuchai, T. (2022). The Role of Innovative Activities in Training Students Using Computer Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8), 105-112

Tverezovska, N., Kovbasa, T., Pryhalinska, T., Mykhniuk, S., Lopushan, T., Radionova, O., & Kuchai, T. (2022). Use of Multimedia Technologies in Extra-Curricular Works in Order to Improve the Quality of Training of Future Specialists, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 35-42

Tverezovska, N., Kubitskyi, S., Dlubovska, A., Ihnatenko, N., Bodnaruk, I., Lisovyi, V., & Kuchai, T. (2022). Management of the Educational Process Using Information Technologies for High-Quality Training of Specialists in Higher Education Institutions. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 561-568.

Shevtsova, O., Tiutiunnyk, M., Bosyi, O., Zharovska, O., Patsaliuk, I., Bielikova, V. & Kuchai, T. (2022). Aesthetic Education of Young People As a Necessary Condition for Cultural Development of the Individual in Modern Conditions of the Information Society. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(10), 207-213

Biletska O., Kuchai T., Kravtsova T., Bidyuk N., Tretko V., Kuchai O. (2021) The Use of the Activity Approach in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 13, Issue 2. 243-267.

Kuchai, O., Yakovenko, S., Zorochkina, T., Okolnycha, T., Demchenko, I., & Kuchai, T. (2021). Problems of Distance Learning in Specialists Training in Modern Terms of The Informative Society During COVID-19. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY, 21(12). 143-148. DOI10.22937/IJCSNS.2021.21.12.21

Kuchai T.P., Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Кучай Т. П. Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні // Science and Education. – №2. – 2017.– С. 126-133.

Кучай Т. П. Studying the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education) // Science and Education. – 5`2017/CLVIII. – 2017. – p. 34-40

Tudományos folyóiratokban megjelent publikációk:

Біда Олена Анатоліївна, Кучай Тетяна Петрівна, Сироєжко Ольга Василівна, Богів Евеліна Іванівна. Теоретичні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в Україні Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. 10-15

Біда О. А., Шовш К. С., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай Т. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Кучай Т. П., Шовш К. С., Чичук А. П., Гаврилюк І. Ю., Зорочкіна Т. С., Орбан І. К. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. 114-123

Біда О., Чичук А., Кучай О., Гончарук В., Кучай Т. (2022). Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.19-25

Кучай Т., Кучай О., Рокосовик Н., Зорочкіна Т. (2022). Етична компетентність – базова складова професійності педагога. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.142-146

Кучай Т., Сулим В., Рожак Н., Рокосовик Н., Зорочкіна Т. (2022). Роль позааудиторної роботи у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1. (115). 269-275

Кучай Т., ГОНЧАРУК В., Рокосовик Н.,Зорочкіна Т. (2022) Розвиток нового екологічного мислення як шлях до збереження навколишнього середовища. Гірська школа Карпат. 26. 21-24

Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б. (2022). УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 25-31

Кучай Т. П., Гончарук В. В., Кучай О. В., Візавер В. А., Сироєжко О. В. (2022 ) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 86-91

Кучай О. В., Біда О. А., & Кучай Т. П. (2022). ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 151-157. 

Тетяна Кучай, Наталя Мукан, Марія Запотічна, Тетяна Зорочкіна, Олександр Кучай. Проєктна компетентність як показник особистісного розвитку у сучасному освітньому середовищі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. – Випуск 68. – С.13-16. 

Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н, Біда О. Періоди розвитку вищої педагогічної освіти в США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.116-122. 

Біда О., Орос І., Кучай Т. Сутність та зміст поняття «Екологічна культура». Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 199. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–13. 

Тетяна Кучай, Наталя Мукан, Марія Запотічна, Тетяна Зорочкіна, Олександр Кучай. Проєктна компетентність як показник особистісного розвитку у сучасному освітньому середовищі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. 13-16. 

Кучай Тетяна Петрівна, Запотічна Марія Іванівна, Ієвлєв Олександр Миколайович, Сулим Ольга Іванівна. Мукан Наталя Василівна Кучай Олександр Володимирович, Біда Олена Анатоліївн. Формування проектної компетентності у майбутніх бакалаврів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. № 9 (113) 2021. 84-90. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена: Праксеологічний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців вищої школи України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 56 (2021): 56-60. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена: ‘Теоретичні основи підготовки фахівців аграрного профілю. Наукові записки. Випуск 194 (2021): 10-13. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Швиденко Валентина: Педагогічні основи виховання особистості в закладах позашкільної освіти. Наукові записки. Випуск 196 (2021): 12-19. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена. Праксеологічний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців вищої школи України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 56 (2021): 56-60. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Швиденко Валентина: Педагогічні основи виховання особистості в закладах позашкільної освіти. Наукові записки. Випуск 196 (2021): 12-19. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Ірхіна Юліана: Теоретичні засади підготовки вчителів у Закарпатті. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  № 3 (2020): 25-29. 

Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Кучай Тетяна: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (102) (2020): 201-207. 

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Греба Ільдіко, Череп’яна Вікторія: Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 357-364. 

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Гончарук Віталій: Світогляд та світосприйняття у дітей 5-8 років. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (103) (2020): 375-383. 

Мукан Наталія.,  Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Комунікативна діяльність учнів молодшого шкільного віку при вивчення іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 365-370. 

Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020): 380-385.

Кемпінська Уршуля, Біда Олена, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Кучай Тетяна: Проблеми естетичного виховання молоді в сучасних умовах розвитку суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020). 21-30. 

Кучай Т., Кучай О. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №3 (14). – C.10–14.

Кучай Т., Кучай О. Досвід Франції, Великої Британії та США у підготовці фахівців // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Кучай Т. Самодостатність особистості у контексті концепції освіти дорослих // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №2 (13). – 2019. – С. 20-27

Кучай Т. Освіта дорослих як пріоритет політики держави: досвід словацької республіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 30: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.111-113

Кучай Т. Кучай О. Роль педагогічної системи Я. А. Коменського у вихованні особистості // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – Вип.20 – С. 252-255.

Кучай Т.  Кучай О. Упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 31: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.23-27

Кучай Т. Кучай О. Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 2.- (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2019.- С. 46-49.

Кучай Т. Кучай О. Вивчення досвіду США в сфері інклюзивної освіти // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 31-33.

Кучай Т. П. Пансофічна освіта Я. Коменського – необхідна передумова гармонізації суспільних відносин // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 36-40.

Кучай Т. П. Організація навчання іноземних мов в гімназіі // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 119-125.

Кучай Т.П Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16-20.

Кучай Т.П  Академічно-громадське навчання – вагома складова професійної підготовки студентів у США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 328-331.

Кучай Т.П Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 353-357.

Кучай Т. П. Екзамен як підсумковий етап перевірки отриманих знань учнів у навчально-виховному процесі школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 123-126.

Кучай Т. П. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2018.– 362 с.