Kutatási területek
kognitív nyelvészet, interkulturális nyelvészet, fogalmi metaforaelmélet, idegen nyelv oktatásának módszertana
Publikációk

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

  1. Лехнер Ілона: Роль концептуальних метафор у концептуалізації поняття “гріх” в угорській мові.  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (Мовознавство). Випуск 30. 2020. С.120‒129.
  2. Lechner, Ilona: Az erkölcs fogalma politikai kontextusban. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 212‒
  3. Lechner, Ilona „Nem vagyok egy Teréz anya.” – Erkölcsi eszményképek személyneveinek metonimikus használata a magyar nyelvben. ACTA HUNGARICA – AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA XXIII. évf. pp. (2018) 121‒
  4. Lechner, Ilona. A relevanciaelmélet érvényesülése fordítás során Európai Uniós szövegeket vizsgálva. In: Márku, Anita; Tóth, Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2017) pp. 73‒
  5. Huszti Ilona, Lechner Ilona (szerk.) Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics Beregszász, Ukrajna: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2015), 247 p.