Kutatási területek

pedagógia

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. “Theoretical and methodological features of training future teachers for activities in an intercultural educational environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 23(13), 2023 – 45-54. DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i13 (ISSN# 2158-3595).
 2. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. “The Concept of Professional Training of Future Teachers of the Ukrainian Language and Literature for Innovative Activities in an Intercultural Educational Environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 23(5), 2023  https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i5.5934 (ISSN# 2158-3595). – 175-186.
 3. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K.The Essence of Intercultural Educational Environment” Journal of Higher Education Theory and Practice,volume 22(15), 2022 – 203-214. https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i15.5571(ISSN#21583595).  https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5571/5292.

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Островський О. О. Мовленнєва культура та фахова майстерність учителя в педагогічній спадщині В.Сухомлинського//Збірник наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні». – Рівне: РДГУ, 2021. №14 . С. 331-342.
 2. Островська М. Я., Островський О.О. Психолого-педагогічні аспекти формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи// Матеріали Х Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях. – Київ,  2021. С.146-168.
 3. Островська М. Я., Островський О.О. Створення інноваційного середовища у початковій школі, яка здійснює освітній процес у міжкультурному середовищі// Науковий вісник Ніжинського державного університету. Сер. Психолого-педагогічні науки. – 2021. № 1. С. 84-94.
 4. Кобаль В.І., Островський О.О. Білінгвізм – складова сучасної системи освіти// Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”,2019, В. Випуск 2 (10). Частина 2. – С. 9-11.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Навчально-методичний посібник: Островський О.,  Маргітич К., Островська М. «Інноваційність міжкультурної освіти у фаховій підготовці  майбутніх учителів української мови і літератури». Вид: Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, ТОВ «РІК-У», 2022. – 244 с.

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Островський О.О., Кобаль В.І. «Організаційно-педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури»// збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (12-13 травня 2022 р.,м. Мукачево). Мукачево : Вид-во МДУ, 2022. С.143-145.
 2.  Островська М. Я., Островський О.О. «Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті ЄВО»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти». Житомир,  2021. С. 163-167.
 1. Островський О.О. «Формування готовності майбутніх учителів української мови і літератури до професійної діяльності в міжкультурному освітньому середовищі» //: тези VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, 13-14 травня 2021 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. С.351-353.
 2. Островський О. О. «Мовленнєва культура та фахова майстерність учителя в педагогічній спадщині В.Сухомлинського»// Матеріали ХІ Міжнародних і XXVIІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства». – Ужгород: РІК-У, ЗІППО, 2021. С.138-141.
 3. Островська М. Я., Островський О.О. «Особливості створення інноваційного середовища у школі, яка здійснює діяльність у полікультурному середовищі, на основі тріади «учитель-учень-батьки»// Матеріали ХIV Міжнародної інтернет-конференції«Іnnovation in science and technology». Бостон, США, 2021. С. 95 -105.
 4. Островський О.О. «Компетентнісна підготовка майбутніх учителів до освітньої діяльності в міжкультурному середовищі»// Неперервна освіта: актуальні дискурси: колективна монографія. Катовіце, Польща, 2021. С. 140-151.
 5. Островський О.О. Фахова підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до професійної діяльності в міжкультурному освітньому середовищі// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців». Тернопіль, 16 грудня 2021. С. 301-305.
 6. Островська М. Я., Островський О.О. «Історичне краєзнавство у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів»// Матеріали IХ Регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки». Ужгород, Україна, 2021. С. 78-85.
 7. Островський О.О. «Двомовність в умовах міжкультурного освітнього середовища Закарпаття»// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференцїя «Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика». Київ, 2020. С. 289-291.
 8.  Островський О.О. «Білінгвізм в умовах полікультурного середовища Закарпаття» // Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». Мукачево,  2020. С. 175-177