Kutatási területek

- Mikro- és kisvállalkozások innovációs teljesítménye Közép- és Kelet-Európa fejlődő régióiban - A számvitel és az adózás fejlesztése a gazdaság digitalizálásával összefüggésben.

Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

 1. Pataki G., Loszkorih G., Pércsi O. (2023). A mikro-és kisvállalkozások menedzsment kihívásai: statisztikai elemzés Ukrajnában és Magyarországon. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, (3), 39-53.
 2. Bacho Robert, Poyda-Nosyk Nina, Pataki Gabor: perspective directions of reforming the local taxation system in ukraine. економіка та суспільство, 2021.
  DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-4
 3. Poyda-Nosyk N. N., Bacho R. Yo., Pataki G. F., Makarovych V. K. The Conceptual Principles for Ensuring the Financial Security of Joint Stock Companies in Ukraine. Економіка фінанси, грошовий обіг і кредит, БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2021.
  DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-162-172
 4. Bacho Robert, Poyda-Nosyk Nina, Pataki Gabor: perspective directions of reforming the local taxation system in Ukraine. Economy and Society, 2021.
  DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-4
 5. Bacho R., Pataki G., Illar E: assessment of taxability of local budgets in the regions of Ukraine in conditions of decentralization. The actual problems of regional economy development, 2020.
  DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.16.111-122
 6. Bacho R., Pataki G., Illar E: foreign experience in the establishment of the local tax system / Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Herald UNU. International Economic Relations And World Economy / Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020.
  DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33-2
 7. Bacho Robert,Pataki Gabor: Еволюція впливу державних інститутів на розвиток ринків небанківських фінансових послуг в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. P.: 157-165.

DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).157-165

Külföldi országokban tudományos folyóiratokban megjelent publikációk, amelyek a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai:

 1. Pataki Gábor, Illés Bálint, Csaba, Sótonyi Tamás, Dunay Anna (20/21): Egy kárpátaljai kistérség társadalmi és gazdasági helyzete, fejlődési lehetőségei. Gazdaság és Társadalom Folyóirat.
  DOI: 10.21637/GT.2021.3-4.09
 2. Bacsó Róbert – Pataki Gábor: A covid-19 hatása Kárpátalja társadalmi-gazdasági helyzetére. Danubius Noster, 2022/1. Eötvös József Főiskola.
 3. Bacho Robert, Pataki Gabor: The economic quickening role of the credit unions related to the execution of the Egán Ede-plan in Transcarpathia / A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával. Metszetek Vol. 7 (2018) No. 1., ISSN 2063-641. DOI: 18392/metsz/2018/1/2
  https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201801_03.pdf

Egyéb publikációk, tézisek:

 1. Pataki G. (2022): Az Európai Uniós és egyéb regionális fejlesztési források lehetőségei Kárpátalja fejlesztésének vonatkozásában. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022/2. II. RF KMF.
 2. Pataki Gábor – Bacsó Róbert: A kárpátaljai kistérségek gazdaságfejlesztési stratégiájának lehetséges irányai. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022/1. II. RF KMF.
 3. Kálmán Botond Géza – Loszkorih Gabriella – Pataki Gábor (2022): Modern Caste System in Taxation / Сучасна кастова система в оподаткуванні. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022/2. II. RF KMF.
 4. Pataki Gábor (2022): A Mezőkaszonyi Kistérség agrárhelyzete és vidékfejlesztési stratégiája. Szakdolgozat (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem). Gödöllő. Szakirányú továbbképzés keretében.
 5. Beregszász és térségének fejlesztési terve. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász-Ungvár, „RIK-U” Kft., 2021. pp. 289-315. ISBN: 978-617-7868-64-3
  http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1431
 6. Pataki G.: Vállalkozói karaktervizsgálat Kárpátalja határ menti térségében. Limes-2020. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2019. IV. évf. pp. 321-329
 7. Impact of the Covid-19 pandemic on the situation of small and medium-sized enterprises in Transcarpathian. 15th Annual International Conference on Economics and Business: CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges – Local Answers organized by the Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and Engineering. Miercurea Ciuc, 3-4 March 2021
 8. Mezőkaszonyi Kistérség stratégiai terve. Nemzetközi Üzleti Konferencia „Bereg-Ugocsa 2021”. Jánosi (Beregszászi járás, Ukrajna), 2021. július 1-3.
 9. Потокі Г.Ф. Фінансово-податкова стратегія системи прийняття управлінських рішень в контексті мікропідприємств Закарпатського прикордонного регіону. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції». 16.04.2020. м. Ужгород, Україна.
 10. „50 ÉVES A KÖZGAZDASÁGI Nobel-díj” A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére : Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia. Bacsó Róbert (Szerkesztő), Szemjon Viktória (Szerkesztő), Pataki Gábor (Szerkesztő). Beregszász, Ukrajna: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2019) , 273 p. ISBN: 9786177344826
 11. Interdiszciplináris Konferencia a kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. A kárpátaljai magyar vállalkozók és gazdák helyzetének bemutatása egy reprezentatív kutatás felmérésen keresztül. (Absztrakt) NSKI, 2019. november 8-9.
 12. A kárpátaljai mikrovállalkozások fejlődésének elemzése, összefüggésben az egán ede gazdaságfejlesztési program megvalósulásával, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2019. Rurális térségek a 21. sz-ban tudományos konferencia.
 13. Pataki Gábor Agrárvállalkozások statisztikai helyzetértékelése Kárpátalja vonatkozásában. «УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ВИКЛИКИ» Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. м. Мукачево, Україна 22-23 березня 2017 р.

Általános információk

Általános információ az oktatóról:

Egyetemi végzettség:

 • 2019, Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna.
  Képzési ág: Menedzsment és adminisztráció.
  Szakterület: Pénzügy, bank és biztosítás.
  Képesítés: pénzügy, bank és biztosítás mester (MSc)
 • 2020, Budapesti Corvinus Egyetem, Magyarország
  Képesítés: Gazdálkodás és menedzsment szak, vállalkozási szakirány, mester (MSc)
 • 2022, Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna
  Képzési ág: 29 „Nemzetközi kapcsolatok”.
  Szakterület: 291 “Nemzetközi kapcsolatok, nyilvános kommunikáció és regionális tanulmányok. Helytörténet.”.
  Képesítés: Nemzetközi kapcsolatok, nyilvános kommunikáció és regionális tanulmányok. Helytörténet mester (MSc)

Tanulmányok:

 • Debreceni Egyetem, GTK, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (folyamatban 2022-től)
  Képesítés: PhD képzés (folyamatban).

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

 1. EFOP-3.4.3-16-2016-00021 Európai Uniós finanszírozásban megvalósuló nemzetközi tananyagfejlesztési programban való részvétel, Debreceni Egyetem (2019-2021.)
 2. EFOP-1.12.1-17-2017-00003 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” projektrésztvétel, Nemzetstratégiai Kutatóintézet (2019-2020).
 3. Húzó Erők – Jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről. Hétfa Kutatóintézet (2017).

Szakmai szövetségekben való részvétel:

 1. Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnöke
 2. Kárpátaljai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetségének alelnöke
 3. „GRAVIS” Mezőkaszony és Térsége Fejlesztéséért Civilszervezet elnöke
 4. Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet alelnöke

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

 1. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2023.07.17-29. között.
 2. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2022.06.20-24 között.
 3. 2022-ben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen (MATE, Magyarország) szakirányú továbbképzés „Kertészeti vállalkozásfejlesztés” témában mester fokozatú diplomára.
 4. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2022.04.11.-2022.04.27 között.
 5. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2022.02.05-06. között.
 6. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2022.06.20-24.-ig.
 7. Részvétel az «ERASMUS +» mobilitási programon a bajai Eötvös József Főiskolán (Magyarország). Időszak: 2022.08.01-2022.09.02.
 8. Részvétel „Makovecz” oktatói mobilitási programon a Nyíregyházi Egyetemen (Magyarország). Időszak: 2022.03.01-2022.03.31. között.

Egyéb eredmények (az utóbbi 5 évben):

Országos Esettanulmány Verseny zsűritagja lett 2021-ben.
Az NSKI 2021-2022-es évi Diplomamunka Pályázat zsűritagja.
B1 angol nyelvvizsga 2022-ben (Origo Nyelvvizsga Központ, Magyarország)

Szakmai tapasztalat:

Szakmában szerzett tapasztalat – több mint 12 év.