Kutatási területek
Kárpátaljai vállalkozások és regionális gazdasági fejlődés vizsgálata, kiemelten a nyugati határmenti térség kis- és középvállalkozásaira fókuszálva.
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. The economic quickening role of the credit unions related to the execution of the Egán Ede-plan in Transcarpathia. Metszetek Vol. 7 (2018) No. 1., ISSN 2063-641
 2. БачоР.Й., Потокі Г.Ф. Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування. Вісник Ужгородського національного Університету. Серія: Міжнародні економічні відносини. 2020. Вип. 33. Ч. 1. С. 12-17.
 3. Pataki G.: Vállalkozói karaktervizsgálat Kárpátalja határ menti térségében. Limes-2020. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2019. IV. évf.
 4. Pataki G.: Kárpátaljai vállalkozások helyzetértékelése a magyarlakta területek mentén. Limes-2016. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2019. III. évf. Interdiszciplináris Konferencia a kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. A kárpátaljai magyar vállalkozók és gazdák helyzetének bemutatása egy reprezentatív kutatás felmérésen keresztül. (Absztrakt) NSKI, 2019. november 8-9.
 5. A kárpátaljai mikrovállalkozások fejlődésének elemzése, összefüggésben az egán ede gazdaságfejlesztési program megvalósulásával, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2019. Rurális térségek a 21. sz-ban tudományos konferencia.
 6. Kárpátaljai fiatal és családi vállalkozások helyzete a 2016-2017-es évek kutatásainak a tükrében. / G. Pataki // Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Lapja – 2018.  /  évf., I. szám.
 7. Pataki-Bacsó. Makrogazdasági kimutatás Kárpátalja vonatkozásában a magyarországi befektetések és központi költségvetésből kapott eloszlások tükrében. / Pataki // Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Lapja – 2018. / 4. évf., 2. szám – pp. 14-16
 8. Pataki Gábor: Kárpátaljai vállalkozó karaktervizsgálata / G. Pataki // Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Lapja – 2019./ 5. évf., 2. szám – pp. 14-16
 9. Pataki Gábor: KMVSz tagság jelene a számok tükrében / G. Pataki // Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Lapja – 2019. / 5. évf., 3. szám – pp. 14-16
 10. Impact of the Covid-19 pandemic on the situation of small and medium-sized enterprises in Transcarpathian. 15th Annual International Conference on Economics and Business: CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global Challenges – Local Answers organized by the Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and Engineering. Miercurea Ciuc, 3-4 March 2021
 11. Потокі Г.Ф. Фінансово-податкова стратегія системи прийняття управлінських рішень в контексті мікропідприємств Закарпатського прикордонного регіону. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції». 16.04.2020. м. Ужгород, Україна.
 12. Pataki Gábor Agrárvállalkozások statisztikai helyzetértékelése Kárpátalja vonatkozásában. «УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ І ВИКЛИКИ» Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. м. Мукачево, Україна 22-23 березня 2017 р.

Szakmai egyesületekben való részvétel szakterületenként:

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnöke, tudományos, oktatási és stratégiai vezetője. GRAVIS Mezőkaszony és Térsége Fejlesztésének civilszervezet elnöke.

Részvétel tudományos témákban és fejlesztésekben:

 1. EFOP-3.4.3-16-2016-00021 Európai Uniós finanszírozásban megvalósuló nemzetközi tananyagfejlesztési programban való részvétel, Debreceni Egyetem (2019-2021.)
 2. EFOP-1.12.1-17-2017-00003 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” projektrésztvétel, Nemzetstratégiai Kutatóintézet (2019-2020).
 3. Húzó Erők – Jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről. Hétfa Kutatóintézet (2017).
 4. Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás – Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozások helyzetéről. Hétfa Kutatóintézet (2016).

Szakmai továbbképzés: Mester (MA) diploma megszerzése az Ungvári Nemzeti Egyetem Pénzügy és hitel szakán (2020. február). Mester (MA) diploma megszerzése a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodás és menedzsment szakán, logisztikai szakirányon (2020. július), honosítás ukrajnában (2020. október 16.). Szakirányú mesterképzésen való részvétel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészeti vállalkozásfejlesztési szakán (folyamatban).