Protopopova Vira

professzor;
a biológiai tudományok doktora, professzor
Biológia és Kémia Tanszék

Kutatási területek

invazív növények, flórakutatás, növények populáció ökológiája

Publikációk

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

  1. 2017–2019 рр. – відповідальний виконавець спільного українсько-словацького наукового проєкту “Екологічні й географічні особливості та головні шляхи міграції інвазійних видів рослин прикордоння України та Словаччини”, згідно Угоди про співпрацю між НАН України та Словацької АН,
  2. 2017–2018 рр. – відповідальний виконавець наукової теми «Оцінка структури та динаміки фіторізноманіття як основа кліматогенних змін екосистем Прут-Дністровського межиріччя» (Державний фонд фундаментальних досліджень України, номер державної реєстрації 0117U006844c)

Publikációk:

  1. Токарюк А.І., Чорней І.І., Буджак В.В., Протопопова В.В., Шевера М.В., Коржан К.В., Волуца О.Д. (2018): Інвазійні рослини Буковинського Передкарпаття / Наук. ред. І.І. Чорней. – Чернівці: Друк-Арт. – 200 с.
  1. Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Кіш Р.Я., Протопопова В.В., Шевера М.В., Козак О.М., Контар І.С., Розенблат Ю.В., Норенко К.М. (2016): Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат/ Наук. ред. Я.П. Дідух і І.І.Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 284 с.