Tanító és Óvodapedagógus hallgatók az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán

2023. november utolsó hetében a Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék 20 hallgatója és 3 oktatója a Makovecz mobilitási program keretében Budapestre...

2023.12.04. 169
A Semmelweis Egyetem Pető András Karán jártak Tanító és Óvodapedagógia szakos hallgatóink

A Semmelweis Egyetem Pető András Karának képviselői a Máltai Szeretetszolgálattal közösen több alkalommal tartottak nyílt napot a II. Rákóczi Ferenc KMF hallgatói számára, melynek keretében lehetőség volt a konduktor képzés sajátosságaival megismerkedni az...

2023.12.04. 195
A Miskolci Egyetemen jártak a Filológia Tanszék hallgatói

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének diákjai a Makovecz Program keretében hallgatói mobilitáson vettek részt a Miskolci...

2023.11.30. 208
Nemzetközi számelméleti konferencián vettek részt a Rákóczi-főiskola matematikusai

Július 4–8. között a Debreceni Egyetem Matematikai Intézete három híres magyar matematika professzor tiszteletére nemzetközi konferenciát szervezett. A plénumot eredetileg 2020-ban szerették volna megrendezni, azonban a járványügyi helyzet akkor meghiúsította a terveket. A...

2022.07.25. 209
Folytatódott a Makovecz oktatói mobilitás a Számvitel és Auditálás Tanszéken

A Makovecz vendégoktatói program keretében a Rákóczi Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékén tett látogatást több magyarországi vendégoktató is. Első alkalommal az első félévben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatói látogattak el hozzánk. Majd pedig a...

2022.01.12. 194
Makovecz Oktatói és Hallgatói Mobilitási Program a Nyíregyházi Egyetemen

Az oktatói és hallgatói mobilitás során a Biológia és Kémia Tanszék munkatársai és hallgatói a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetét látogatták meg. Az Intézetben Dobróné Dr. Tóth Márta, mb. intézetigazgató mutatta be az oktatás szerkezetét és helyi...

2022.01.10. 233
Professzor Dr. Viskolcz Béla látogatása a főiskolán

A Makovecz oktatói mobilitási program kereténem Professzor Dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Műszaki és Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára adott elő a főiskola Biológia és Kémia...

2021.12.23. 189
A Matematika és Informatika Tanszékre látogatott az Óbudai Egyetem oktatója

Vendégoktatóként tisztelte meg látogatásával a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Informatika Tanszékét dr. Takács Márta egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem docense. Az esemény a Makovecz oktatói mobilitási program keretein belül jöhetett...

2021.12.21. 205
A Rákóczi-főiskola Médiacentrumának munkatársai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A Makovecz Hallgatói és Oktatói Mobilitási Program keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rákóczi Médiacentrumának munkatársai ellátogathattak az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. A december 8-15. között megvalósult program célja a szakmai tapasztalatcsere...

2021.12.20. 267
Előadások az ének-zene oktatás módszertanáról

A Makovecz program keretein belül a Pedagógia és Pszichológia Tanszéken tartott előadásokat Ferencziné dr. habil. Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének igazgatója, főiskolai tanár. Az előadások több, az ének-zene oktatás módszertanához kötődő témakört...

2021.12.14. 199
A Pécsi Egyetem tanárainak szakmai látogatása a filológia tanszéken a Makovecz program keretén belül

A Makovecz vendégoktatói program keretében látogattak el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézetének tanárai, Dr. habil. Horváth József és Dr. habil. Lehmann Magdolna. A látogatás célja elsősorban a kutatói és oktatói...

2021.12.10. 157
Makovecz vendégoktatók a Számvitel és Auditálás Tanszéken

A Makovecz vendégoktatói program keretében a Rákóczi Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékén tett látogatást több vendégoktató...

2021.12.10. 299
Dr. Höhn Mária látogatása a Biológia és Kémia Tanszéken

A Makovecz oktatói mobilitási program keretében látogatott intézményünkbe dr. Höhn Mária botanikus, a Magyar Agrár- és Élelmiszertudományi Egyetem Növénytani Tanszék Növénytermesztési Intézetének egyetemi tanára, a Soroksári Botanikus Kert korábbi vezetője. A szakember...

2021.12.10. 175
A világ megismerhető, az ember nevelhető – Prof. dr. Tóth Péter a Rákóczi-főiskolán

A Makovecz Imre Kárpát-medencei felsőoktatási együttműködési program keretében külhoni és magyarországi oktatók és egyetemi/főiskolás hallgatók kapnak lehetőséget ahhoz, hogy egy másik Kárpát-medencei magyar egyetemen oktassanak, illetve tanuljanak. A projekt célja, hogy...

2021.12.06. 208
Makovecz vendégoktató a Magyar Tanszéki Csoportnál

A Makovecz vendégoktatói program keretében a főiskola Magyar Tanszéki Csoportjánál tett látogatást dr. Nagy Noémi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének adjunktusa. Az itt-tartózkodása során a kisebbségi jogok nemzetközi védelme kapcsán tartott...

2021.12.04. 106
Prof. Dr. Varga Zoltán látogatása a Biológia és Kémia Tanszéken

Dr. Varga Zoltán, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa a Makovecz oktatói mobilitási program keretében tett intézményünkben szakmai...

2021.12.01. 184