НАКАЗ № 54-Вн від 06.05.2022 р. “Про організацію перевірки на наявність (відсутність) академічного плагіату в кваліфікаційних бакалаврських роботах”

Керуючись вимогами ст.ст. 41-42 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 16 Закону України «Про вищу освіту», на підставі Положення про академічну доброчесність в Закарпатському угорському інституті імені Ф.Ракоці II та графіка освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Координатору системи «UNICHECK» в ЗУІ на безоплатній основі провести перевірку кваліфікаційних бакалаврських робіт на наявність (відсутність) академічного плагіату у період з 9 по 21 травня 2022 року за наступним графіком:
  • Кафедра математики та інформатики – 9травня;
  • Англійська філологія – 10-11 травня;
  • Угорська філологія – 12 травня;
  • Українська філологія – 13 травня;
  • Кафедра географії та туризму – 14 травня;
  • Кафедра біології та хімії – 16 травня;
  • Кафедра історії та суспільних дисциплін – 17 травня;
  • Кафедра обліку і аудиту – 18 травня;
  • Кафедра педагогіки та психології – 19-21 травня.
 2. Координатору системи «UNICHECK» в ЗУІ надіслати кафедрам електронні звіти за результатами перевірки кваліфікаційних бакалаврських робіт на наявність (відсутність) академічного плагіату.
 3. Кафедрам забезпечити друк першого аркушу електронного звіту про проведення перевірки на наявність (відсутність) плагіату ліцензійним програмним засобом «UNICHECK» (рекомендований МОН України) та долучити його до кваліфікаційної бакалаврської чи магістерської роботи.
 4. Спосіб долучення (окремим підшитим аркушем чи в конверті) кафедрам визначити самостійно.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи.

DownloadPDF