Акредитація напряму підготовки 6.040101 Хімія* в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №608-Л від 16 травня 2019 року у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ з 29 по 31 травня 2019 року працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040101 Хімія*.

Експертну комісію утворено у складі завідувача кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктора хімічних наук, професора Суховєєва Володимира Володимировича (голова комісії) та завідувача кафедри хімії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доктора технічних наук, доцента Курмакової Ірини Миколаївни.

Члени експертної комісії познайомилися з професорсько-викладацьким складом кафедри біології та хімії, оглянули навчальні аудиторії та лабораторні приміщення, закріплені за кафедрою, переглянули бібліотечні фонди, акредитаційні матеріали та документацію кафедри. Викладачі кафедри біології та хімії спільно з експертами протягом роботи експертної комісії проводять комплексні контрольні роботи зі студентами 4-го курсу.