Акредитація спеціальності «Туризм» у Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 27 по 29 травня працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів. До експертної комісії за напрямом підготовки  6.140103 «Туризм» ввійшли завідувач кафедри  туристичного бізнесу і рекреації Одеської національної академії харчових технологій, доктор економічних наук, доцент Меліх Олена Олександрівна (голова комісії) та кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету Забалдіна Юлія Борисівна.

Члени експертної комісії познайомилися з професорсько-викладацьким  складом кафедри, ознайомились з інфраструктурою інституту, оглянули навчальні аудиторії, закріплені за кафедрою, переглянули бібліотечні фонди. Викладачі кафедри географії та туризму спільно з експертами протягом роботи експертної комісії проводили комплексні контрольні роботи зі студентами 2-4-х курсів, здійснили перевірку робіт та підведення результатів. Експертна комісія перевірила документообіг кафедри, оглянула результати наукової роботи та підвищення кваліфікації працівників кафедри.