Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ отримав міжнародну акредитацію

За результатами роботи акредитаційної комісії Угорського комітету акредитації вищої освіти (далі – УКАВО) Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ...

2022.05.06. 203
Успішна акредитація освітньої програми Середня освіта (Математика)!

Освітня програма «Середня освіта (Математика)», другого (магістерського) рівня вищої освіти Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ успішно...

2022.04.21. 121
Успішна акредитація освітньої програми Філологія (мова і література англійська)!

Освітня програма «Філологія (мова і література англійська)», другого (магістерського) рівня вищої освіти Закарпатського угорського інституту імені Ференца...

2022.03.31. 106
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП 013 «Початкова освіта»

Запрошуються всі бажаючі на відкриту зустріч з членами експертної групи, яка відбудеться 25 січня 2022 року о 14:30 київського...

2022.01.21. 98
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП «Середня освіта (Математика)»

Запрошуються всі бажаючі на відкриту зустріч з членами експертної групи, яка відбудеться 26 січня 2022 року о 17.00-17.30 київського...

2022.01.21. 103
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП «Філологія (мова і література англійська)»

Запрошуються всі бажаючі на відкриту зустріч з членами експертної групи, яка відбудеться 10 січня 2022 року о 15.00-15.40 київського...

2022.01.06. 110
Завідувача кафедри обліку і аудиту затверджено експертом з акредитації НАЗЯВО

26 січня 2021 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було затверджено включення д.е.н., проф., завідувача кафедри обліку і...

2021.03.01. 146
Інформація про результати акредитації «Початкова освіта» магістерського рівня

Протягом 16-18 січня 2020 року, згідно наказу № 378-Е  від 06.12.2019 р. Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, в Закарпатському угорському інституті...

2020.06.12. 518
Повідомлення про акредитацію спеціальності “Початкова освіта”

Протягом 16-18 січня 2020 року в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ проходитиме акредитаційна експертиза спеціальності 013 «Початкова...

2020.01.09. 475
Акредитація магістратури за спеціальностями 035 Філологія (Українська мова і література) та 035 Філологія (мова і література угорська) в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 25 по 27 червня 2019 року працює експертна комісія з метою...

2019.06.27. 983
Акредитація двох спеціальностей в магістратурі Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом №911-Л Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 24 по 26 червня працювала експертна комісія з...

2019.06.26. 852
Акредитація напряму підготовки 6.040101 Хімія* в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №608-Л від 16 травня 2019 року у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ з 29 по 31 травня...

2019.05.30. 611
Акредитація спеціальності «Туризм» у Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 27 по 29 травня працює експертна комісія з метою...

2019.05.29. 764