Акредитація магістратури за спеціальностями 035 Філологія (Українська мова і література) та 035 Філологія (мова і література угорська) в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 25 по 27 червня 2019 року працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів. До експертної комісії за спеціальністю 035 Філологія (Українська мова і література) ввійшли професор кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук Мирослава Петрівна Баган (голова комісії) та професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук Людмила Володимирівна Шитик; а до експертної комісії за спеціальністю 035 Філологія (мова і література угорська) ввійшли завідувач кафедри угорської філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент Христина Імрівна Зикань (голова комісії) та декан факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат філологічних наук, доцент Тамара Іванівна Ямчинська.Протягом трьох днів члени експертних комісій провели плідну роботу. Вони познайомилися з професорсько-викладацьким складом кафедри філології, оглянули будівлю інституту, навчальні аудиторії та зали, закріплені за кафедрою філології, переглянули бібліотечні фонди, читальні зали тощо. Викладачі кафедри філології спільно з експертами протягом акредитаційної експертизи провели комплексні контрольні роботи зі студентами-магістрами 2-го курсу, перевірили роботи та узагальнили результати. Експертна комісія перевірила навчально-методичну документацію, ознайомилися з результатами наукової роботи.