Акредитація двох спеціальностей в магістратурі Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ

Згідно з наказом №911-Л Міністерства освіти і науки України в Закарпатському угорському інституті ім. Ф.Ракоці ІІ з 24 по 26 червня працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи двох спеціальностей за ОС «Магістр»: 091 Біологія і 032 Історія та археологія.

До експертної комісії за напрямом підготовки 091 Біологія ввійшли декан екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор біологічних наук, професор Севериновська Олена Вікторівна (голова комісії) та доцент біології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук Лебединець Наталія Віталіївна. Експертна комісія за напрямом підготовки 032 Історія та археологія складалася із завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктора історичних наук, професора Морозова Анатолія Георгійовича (голова комісії) та завідувача кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктора історичних наук, доцента Венгерської Вікторії Олексіївни.

Члени експертної комісії познайомилися з професорсько-викладацьким  складом кафедри, ознайомились з інфраструктурою інституту, оглянули навчальні аудиторії, переглянули бібліотечні фонди. Викладачі інституту з експертами протягом роботи експертної комісії провели комплексні контрольні роботи зі студентами-магістрами. Експертна комісія перевірила документообіг кафедр, оглянула результати наукової роботи та підвищення кваліфікації працівників.