Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з угорською мовою навчання

Голові Державної служби якості освіти
пану Руслану Гураку
копія: Міністру освіти і науки України
пані Лілії Гриневич

Шановний пане Руслане Гурак!

На зустрічі з зустрічі МОН України з представниками закарпатських угорськомовних організацій та товариств розглядали питання щодо типового навчального плану початкової школи для класів/шкіл з угорською мовою навчання.

На основі спільної думки угорськомовних організацій у типових навчальних планах початкової школи для шкіл/класів з угорською мовою навчання в освітній галузі «Мова і література» потрібно чітко виокремити години на вивчення державної мови та літератури, угорської мови та літератури та іншомовної освіти, тому що для угорців угорська мова є рідною, а не іншомовною.

Окрім цього необхідно відокремити ці три навчальні предмети, щоб при складанні навчальних програм на основі яких складаються робочі навчальні плани шкіл, було однозначно для батьків та педагогів процес реалізації мовного та літературного компоненту даної освітньої галузі.

Закарпатські угорськомовні організації та товариства просять затвердити та опублікувати поряд з іншими також наступний навчальний план  початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з угорською мовою навчання.

 

Базовий навчальний план початкової освіти

для закладів загальної середньої освіти з угорською мовою навчання

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна, у тому числі:
Українська мова та література 5 5 5 5 20
Угорська мова та література 5 4 4 4 20
Іноземна мова 2 2 2 8
Математична 4 4 4 4 16
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі, народознавство угорського народу) 3 3 3 3 12
Технологічна** 1 1 1 1 4
Інформатична 1 1 1 3
Мистецька** 2 2 2 2 8
Фізкультурна 3 3 3 3 12
Усього 23 25 25 25 98
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 2
Загальна кількість навчальних годин 23 25 26 26 100
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700 22/770 23/805 23/805 88
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 25 26 26 100

** при складанні програм даних навчальних дисциплін врахувати історично-культурну спадщину національних меншин України

 

Берегово, 09 липня 2018 року

 

Брензович В.І

голова Громадської організації

«Товариство угорської культури Закарпаття»

Зубанич Л.Л.

голова Демократичної спілки угорців України

Орос І.І.

голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar