Elemi iskolai mintatanterv magyar tannyelvű iskolák számára

Ruszlán Hurák úr,
az Állami Oktatási Minőségbiztosítási Hivatal vezetője
részére

másolat: Lilija Hrinevics,
Ukrajna Oktatási és Tudományos minisztere részére

Tisztelt Ruszlán Hurák úr!

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium és a kárpátaljai magyar szervezetek és társaságok közötti találkozón a magyar tannyelvű elemi iskolákban/osztályokban alkalmazott mintatanterv kérdése volt az egyik napirendi pont.
A magyar szervezetek közös álláspontja szerint a magyar tannyelvű elemi iskolákban/osztályokban alkalmazott „Nyelv és irodalom” mintatantervben egyértelműen el kell különíteni az államnyelv és irodalom, a magyar nyelv és irodalom, illetve az idegen nyelv oktatására szánt tanórákat, mert a magyar nemzetiségű diákok számára a magyar anyanyelv, nem pedig idegen nyelv.
Emellett, el kell különíteni az említett három tantárgyat is, hogy a mintatantervek alapján összeállított iskolai munkatervekből egyértelmű legyen a szülők és oktatók számára az oktatási folyamat nyelvi és irodalmi komponensének a felépítése és megvalósítása.
A kárpátaljai magyar szervezetek és társaságok kérik az alábbi, a magyar tannyelvű középiskolák elemi osztályai számára készült mintatanterv jóváhagyását és közzétételét.

Elemi iskolai mintatanterv
magyar tannyelvű iskolák számára

Oktatási szektor megnevezése

osztályok

óraszám
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály összesen
Invariáns összetevő
Nyelv és irodalom, beleértve:
Ukrán nyelv és irodalom 5 5 5 5 20
Magyar nyelv és irodalom 5 4 4 4 20
Idegen nyelv 2 2 2 8
Matematika 4 4 4 4 16
Megismerem a világot (természettudományok, társadalomtudományok, történelem, egészségügyi alapismeretek, néprajz* stb.) 3 3 3 3 12
Technológiák** 1 1 1 1 4
Informatika 1 1 1 3
Művészetek** 2 2 2 2 8
Testnevelés 3 3 3 3 12
Összesen: 23 25 25 25 98
Változó összetevő
A fenti csoportokba tartozó tárgyak tanulmányozására, egyéni konzultációkra és csoportos foglalkozásokra elkülönített plusz órák. 1 1 2
Tanórák teljes száma 23 25 26 26 100
Maximálisan megengedett heti/éves óraszám 20/700 22/770 23/805 23/805 88
A költségvetésből finanszírozott tanórák száma
(csoportos felosztás figyelembe vétele nélkül)
23 25 26 26 100

* az adott kisebbségi nemzet néprajza
** a két csillaggal jelölt tantervek összeállításakor figyelembe kell venni az Ukrajnában élő kisebbségek történelmi és kulturális örökségét

Beregszász, 2018. július 09.
Brenzovics László,
A kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

Zubánics László,
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

Orosz Ildikó,
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke