Гостьова лекція професорки кафедри філології

17 квітня 2024 року професорка кафедри філології Кравець Лариса Вікторівна прочитала гостьову лекцію «Публіцистичний стиль української мови: від зародження до сьогодення» студентам, які вивчають українську філологію в Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша.

У лекції було схарактеризовано публіцистичний стиль сучасної української мови, названо його основні ознаки та характерні мовні засоби, окреслено підстилі й жанри. Основний акцент був на історичному підґрунті стилю. На прикладах було пояснено, що проповіді давніх київських книжників мають ознаки публіцистичності, а в пам’ятках тогочасних анонімних авторів наявні ознаки політичної публіцистики. Більш детально лекторка зосередилася на ознаках публіцистичності полемічної літератури сер. XVI – XVII cт. та першої половини XVIII ст. Також на численних прикладах професорка довела, що становлення публіцистичного стилю сучасної української літературної мови пов’язане із культурно-просвітницькою і громадсько-політичною діяльністю українських письменників та появою української преси. Наприкінці лекції було схарактеризовано основні тенденції розвитку публіцистичного стилю на сучасному етапі.