Інформація про правила прийому до «Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ» у 2019 році

На основі інтерв’ю з секретарем приймальної комісії, Барань Адальбертом Бейловичем.

За якими ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) вищої освіти оголошує прийом у 2019 році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ»?

«Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» аналогічно до минулого навчального року, у 2019 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра і магістра.

Що необхідно знати абітурієнту у 2019 році для вступу на навчання для здобуття вищеперерахованих освітніх ступенів (рівнів)? Почнемо з правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста?

У правилах прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році немає кардинальних змін у порівнянні з попереднім навчальним роком. У наступному навчальному році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» оголошує прийом на навчання до коледжу закладу вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такими спеціальностями як, дошкільна освіта, облік і оподаткування, прикладна математика, соціальна робота, туризм. За цими спеціальностями приймаються особи які здобули базову середню освіту або повну загальну середню освіту, а це означає, що і у 2019 році є два варіанти вступу до коледжу.

У першу чергу ми чекаємо тих осіб, які здобули базову загальну середню освіту, тобто успішно закінчили дев’ятий клас. Для вступу до коледжу вони повинні успішно скласти два вступних іспити. Один у формі диктанту з української мови, а другий –вступний іспит з предмета, який визначається у правилах прийому у 2019 році у відповідності до обраної вступником спеціальності. У разі спеціальностей облік і оподаткування, прикладна математика – це вступний іспит з математики, у разі спеціальності туризм – з географії, а у разі спеціальностей дошкільна освіта, соціальна робота – угорська та світова література.

По-друге, до коледжу приймаються вступники і на основі повної загальної середньої освіти. Ті особи, які закінчили одинадцятий клас і успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, на основі отриманих сертифікатів можуть бути зараховані на другий курс навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. У 2019 році на другий курс навчання до коледжу приймаються вступники за такими спеціальностями як, соціальна робота, туризм, облік і оподаткування, прикладна математика. Для вступу за цими спеціальностями обов’язковим є сертифікат з української мови та літератури (перший предмет), і другий сертифікат, який визначається у правилах прийому у відповідності до обраної спеціальності з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. У випадку другого сертифікату (другий предмет) коледж закладу вищої освіти відповідно до Правил прийому у 2019 році передбачає право вступника на вибір із трьох сертифікатів при вступі на окремі спеціальності. Так у разі спеціальності соціальна робота – це сертифікат з історії України або математики або іноземної мови, у разі туризму – це сертифікат з географії або історії України або іноземної мови, у разі обліку і оподаткування та прикладної математики – це сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Чи є якісь нововведення у правилах прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році?

Нововведенням є те, що у 2019 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів 2018–2019 року. Нововведенням є і те, що тим особам, яким до 1 травня 2019 року виповнилося 14 років повинні пред’явити паспорт громадянина України, а тим вступникам, яким виповниться 14 років після 1 травня 2019 року – свідоцтво про народження.

Які є можливості подальшого навчання для тих, які отримали атестат про повну загальну середню освіту, однак не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання і мають бажання здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста ?

Вони можуть брати участь у конкурсному відборі на основі атестата про базову загальну середню освіту, однак у цьому випадку ці особи повинні складати вступні іспити, як і випускники після дев’ятого класу. Ці особи приймаються на навчання до коледжу на перший курс, тобто їм знову потрібно вивчати матеріал загальноосвітньої школи.

Що необхідно знати абітурієнту для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 2019 році ?

У 2019 році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за такими спеціальностями як, дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, облік і оподаткування, туризм. Для вступу на навчання за цими спеціальностями обов’язковим є сертифікат з української мови та літератури. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2019 року. Варто наголосити на тому, що правила прийому за спеціальностями, які відносяться до галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», а саме дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, надають можливість закладу вищої освіти і у 2019 році замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з угорської мови. Цей вступний іспит проводиться у закладі вищої освіти і він буде у нагоді у першу чергу тим, які здобули лише два сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Аналогічно до правил прийому минулого навчального року для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, відразу на другий курс навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Такі особи зараховуються на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі фахових вступних випробувань, які проводяться у закладі вищої освіти.

Крім сертифікату з української мови та літератури, які інші сертифікати необхідні для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями, на які оголошує прийом «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» у 2019році?

Крім сертифікатів з української мови та літератури, абітурієнтам для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в залежності від обраної спеціальності в якості другого і третього конкурсного предмета необхідно подати сертифікати з наступних загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, а саме для вступу на спеціальність (сертифікат),

  1. Дошкільна освіта (Історія України, Біологія або Угорська мова)
  2. Початкова освіта (Математика, Біологія або Угорська мова)
  3. Історія (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  4. Українська мова та література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  5. Угорська мова і література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  6. Англійська мова і література (Історія України, Англійська мова або Угорська мова)
  7.  Біологія та здоров’я людини (Математика, Біологія або Угорська мова)
  8. Географія (Історія України, Географія або Угорська мова)
  9. Математика (Математика, Англійська мова або Угорська мова)
  10. Хімія (Математика, Хімія або Угорська мова)
  11. Туризм (Історія України, Географія або Іноземна мова)
  12. Облік і оподаткування (Математика, Географія або Іноземна мова)

Які можливості залишаються для тих, хто не подолав поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання?

Для тих, які не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання є можливість здобувати вищу освіту в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ за неакредитованими освітніми програмами. Заклад вищої освіти «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» на підставі укладених угод із закладами вищої освіти Угорщини, у 2019 році оголошує прийом на навчання за такими неакредитованими спеціальностями. Університет ім. Св. Іштвана (м. Геделлев) оголошує прийом за спеціальностями інженер-агроном, інженер аграрного виробництва, інженер харчового виробництва. Університет м. Ніредьгаза у 2019 році оголошує прийом за спеціальністю «економіка та менеджмент». Дебреценський університет оголошує прийом за чотирма спеціальностями, а саме «медсестринство (лікувальна справа)», «комп’ютерна інженерія», «інформаційні технології в галузі економіки», «соціальна педагогіка». Прийом за спеціальністю «катехит» оголошують у 2019 році Шарошпотокська реформатська теологічна академія і греко-католицький богословний інститут ім. Св. Афанасія. Прийом за спеціальністю «вчитель угорської мови як іноземної» оголошує у 2019 році на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра реформатський університет ім. Гашпара Каролі.

Що необхідно знати про вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2019 році?

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» у 2019 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за такими спеціальностями: математика, історія та археологія, українська мова та література, угорська мова та література, англійська мова та література, біологія, початкова освіта. Для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються на навчання особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Якщо особа вступає до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, то йому необхідно проходити додаткове вступне випробування.

Варто звернути увагу у правилах прийому на вимоги для вступу на навчання за спеціальністю «історія та археологія». У 2019 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «історія та археологія» зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання) та фахових вступних випробувань. Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вимагає електронної реєстрації вступника для складання єдиного вступного іспита з іноземної мови. Про організаційний процес реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників буде повідомлено пізніше.

Що необхідно знати про вимоги конкурсних предметів ?

Усі вимоги і зразки завдань вступних іспитів на навчання для здобуття освітніх ступенів (рівнів) вищої освіти представлені на офіційній веб-сторінці закладу вищої освіти (kmf.uz.ua). Вимоги і завдання не зазнали суттєвих змін у зіставленні з минулим навчальним роком.

На що потрібно звернути особливу увагу тим, які вступають на навчання у 2019 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ ?

У першу чергу, особливу увагу потрібно звернути на строки реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році реєстрація осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання проводитиметься з 5-го лютого до 25-го березня. Недотримання цих строків унеможливлює здобуття необхідних для вступу на навчання до закладу сертифікатів. По-друге, вступникам необхідно цілеспрямовано обирати з переліку конкурсних предметів саме ті, з яких необхідно отримати сертифікат для вступу на навчання за обраною спеціальністю, а також конкурсного(их) предмета(ів), з яких необхідно готуватися для того, щоб скласти вступний іспит. По-третє, ознайомитися детально з правилами прийому у 2019 році до «Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ».

У підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання і вступних іспитів бажаємо успіху у 2019 році.

Kárpátalja.ma

Forrás:
  Ця стаття також доступна наступними мовами:

 • Magyar