Tájékoztató a II. Rákóczi-főiskola 2019. évi felvételi szabályzatáról

A jövő évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Bárány Bélát, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen képzésekre hirdet felvételt 2019-ben a Rákóczi-főiskola?
– A 2018-as esztendőhöz hasonlóan 2019-ben is molodsij szpecialiszt (ifjú szakember), bachelor és magiszteri szintű képzésekre hirdetünk felvételt.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését a molodsij szpecialiszt képzési szinttel!
– Ami az ifjú szakember képzési szintet illeti, nincsenek jelentős változások 2018-hoz képest. A Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete a 2018-as esztendőhöz hasonlóan 2019-ben is öt szakra hirdet felvételt: szociális munka, óvodapedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint számvitel és adóügy. E szakokra az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkezők egyaránt jelentkezhetnek.

Elsősorban az általános iskolai végzettséggel rendelkezőket várjuk, tehát azokat, akik befejezték a kilencedik osztályt. Nekik két felvételi vizsgát kell tenniük: az egyik minden szak esetében az ukrán nyelvű tollbamondás, a másik valamilyen közismereti tárgy, amelyet a felvételiző által választott szaktól függően intézményünk határoz meg. A számvitel és auditálás, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmuson a földrajz, míg a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakok esetében magyar és világirodalomból kell felvételi vizsgát tenni.

Az érettségivel rendelkezők, vagyis akik befejezték a 11. osztályt, a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat a molodsij szpecialiszt szintű képzéseinken. Nekik a 2019-es külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni az alkalmazott matematika, turizmus, szociális munka, valamint számvitel és adóügy szakra. Valamennyi szak esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek. A 2019-es felvételi szabályzat értelmében a második szertifikát esetében három tanúsítvány közül is lehet választani a jelentkezőnek az intézmény határozata szerint. Intézményünk ezt a lehetőséget a szociális munka, valamint a turizmus szak esetében határozta meg. Tehát a szociális munka esetében lehetséges a választás Ukrajna történetéből, matematikából vagy idegen nyelvből szerzett szertifikátok közül. A turizmusnál választani lehet a földrajz, Ukrajna története vagy idegen nyelv közül. A számvitel és auditálás, valamint az alkalmazott matematika esetében csak egy szertifikát van meghatározva második szertifikátként, ez a tárgy mindkét szak esetében a matematika.

– Mi az újdonság az ifjú szakember képzési szint 2019-es felvételi szabályzatában?
– Újdonság, hogy jövőre az ifjú szakember képzési szintre középfokú végzettség alapján jelentkezőktől a 2019-es tanúsítványok mellett elfogadják a 2017-ben és 2018-ban szerzett szertifikátokat is. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett tanúsítványok. Idegen nyelvből a felsőfokú szakképzési intézetbe jelentkezőktől csak a 2018-as és 2019-es szertifikátokat fogadhatjuk el, mégpedig angol, német, francia és spanyol nyelvből.

További újdonság, hogy azoknak, akik 2019. május 1-ig betöltik 14. életévüket, jelentkezéskor kötelezően be kell mutatniuk a személyi igazolványukat. Azoktól, akik csak május 1-je után lesznek 14 évesek, a születési bizonyítványukat (keresztlevelüket) is elfogadják a személyazonosság igazolására.

– Mi a helyzet azokkal, akiknek van ugyan érettségi bizonyítványuk, de nincs külső független értékelésen szerzett szertifikátjuk, mégis szeretnének jelentkezni az ifjú szakember képzési szintre?
– Ők az általános iskolai bizonyítványuk alapján jelentkezhetnek, és felvételi vizsgát kell tenniük, akárcsak a kilenc osztályt végzetteknek. Ezeket a jelentkezőket csak az első évfolyamra tudjuk felvenni, vagyis újra át kell majd venniük a középiskolai tananyagot.

– Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?
– 2019-ben a Rákóczi-főiskola 12 szakon hirdet bachelor szintű képzést: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezekre a képzésekre – nappali és levelező tagozaton egyaránt – középiskolai végzettség alapján várják a jelentkezőket az első évfolyamra. Valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. 2019 nyarán a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2019-es tanúsítványok mellett a 2017-ben és 2018-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Idegen nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as és a 2019-es szertifikátokat fogadhatják el a következő nyelvekből: angol, német, francia és spanyol.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolható az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia szak) a szabályozás 2019-ben is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként, a jelentkezők magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek a főiskolán. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

A 2018-as évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésen. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán.

– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítványon kívül milyen további szertifikátokra van szükségük az alapszintű (bachelor) képzésre jelentkezőknek 2019-ben?
– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett szertifikát mellett a következő tanúsítványokat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek a második, valamint a harmadik felvételi vizsgatárgyakból:

– óvodapedagógia szakra: Ukrajna története, biológia vagy magyar nyelv;
– tanítói szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;
– történelem szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;
 ukrán nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;
 magyar nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;
– angol nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, angol nyelv vagy magyar nyelv;
– biológia és az ember egészsége szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;
– földrajz szakra: Ukrajna története, földrajz vagy magyar nyelv;
– matematika szakra: matematika, angol nyelv vagy magyar nyelv;
– kémia szakra: matematika, kémia vagy magyar nyelv;
 turizmus szakra: Ukrajna története, földrajz vagy idegen nyelv;
– számvitel és adóügy szakra: matematika, földrajz vagy idegen nyelv.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?
– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére. A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola görögkatolikus katekéta szakot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzésekre a jelentkezők a külső független értékelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv képzésre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd.

– Mi a helyzet a magiszteri szintű képzés 2019-es felvételi szabályzatával?
– A magiszteri képzési szinten 2019-ben hét szakra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, valamint biológia. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a szaktárgyukból, illetve idegen nyelvből kell felvételi írásbeli vizsgát tenniük. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszaknak megfelelő mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi vizsgát is tenniük kell.
Érdemes külön szólni a történelem és régészet szakról, mivel a 2019-es felvételi szabályzat értelmében az erre a szakra jelentkezőknek a szaktárgyi vizsga mellett úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés lesz. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára.

– Mit kell tudni a felvételi vizsgákról?
– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2019-ben azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?
– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a külső független értékelésen való részvételre, ennek elmulasztása ugyanis lehetetlenné teszi a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők jelentkezése 2019. február 5-én kezdődik és március 25-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra mely tárgyakból kell tesztet írni, illetve szertifikátot szerezni.

– Mikor kerül sor a felvételire 2019-ben?
– Az időpontokról és határidőkről 2019 májusán várható tájékoztatás. 2019. január 10-én délelőtt 9 órától (közép-európai idő szerint) nyílt napot is szervezünk főiskolánkon a felvételizni készülőknek. A felvételizők részletes tájékoztatást kaphatnak a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, betekintést nyerhetnek intézményünk életébe, találkozhatnak az egyes szakok oktatóival. Főiskolánk minden érdeklődőt vár Beregszászban a Kossuth tér 6. szám alatti központi épületében.

Kárpátalja.ma

Forrás: