Інформація про правила прийому до «Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ» у 2018 році

На основі інтерв’ю з секретарем приймальної комісії, Барань Адальбертом Бейловичем.

 1. За якими освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) вищої освіти оголошує прийом у 2018 році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ»?

«Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» аналогічно до минулого навчального року, у 2018 році оголошує прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра і магістра. Прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється у відповідності до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1377, а прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра і магістра – у відповідності до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378. На підставі Умов прийому Приймальною комісією Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ були розроблені правила прийому у 2018 році до закладу вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня бакалавра і магістра.

 1. Що необхідно знати абітурієнту у 2018 році для вступу на навчання для здобуття вищеперерахованих освітніх ступенів (рівнів)? Почнемо з правил прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста?

У правилах прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році немає кардинальних змін у порівнянні з попереднім навчальним роком. У наступному навчальному році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» оголошує прийом на навчання до коледжу закладу вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такими спеціальностями як, дошкільна освіта, облік і оподаткування, прикладна математика, соціальна робота, туризм. За цими спеціальностями приймаються особи які здобули базову середню освіту або повну загальну середню освіту, а це означає, що і у 2018 році є два варіанти вступу до коледжу.

У першу чергу ми чекаємо тих осіб, які здобули базову загальну середню освіту, тобто успішно закінчили дев’ятий клас. Для вступу до коледжу вони повинні успішно скласти два вступних іспити. Один у формі диктанту з української мови, а другий вступний іспит з предмета, який визначається у правилах прийому у відповідності до обраної вступником спеціальності. Так у разі спеціальностей облік і оподаткування, прикладна математика – це вступний іспит з математики, у разі спеціальності туризм – з географії, а у разі спеціальностей дошкільна освіта, соціальна робота – угорська та світова література.

По-друге, до коледжу закладу вищої освіти приймаються і на основі повної загальної середньої освіти. Ті особи, які закінчили одинадцятий клас і успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, на основі отриманих сертифікатів можуть бути зараховані на другий курс навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. У разі наявності двох сертифікатів, у 2018 році на другий курс навчання до коледжу приймаються вступники за такими спеціальностями як, дошкільна освіта, туризм, облік і оподаткування, прикладна математика. Для вступу за цими спеціальностями обов’язковим є сертифікат з української мови та літератури, і другий сертифікат, який визначається у правилах прийому у відповідності до обраної спеціальності з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Так у разі спеціальностей облік і оподаткування, прикладна математика – це сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з математики, у разі туризму – це сертифікат з географії. У разі спеціальності дошкільна освіта є можливість зарахування на навчання на основі сертифікату з біології або вступного іспиту з угорської мови, оскільки правила прийому у 2018 за спеціальностями, які належать до галузі знань 01 «Освіта», дають можливість закладу освіти додавати до переліку предметів на вибір (другий предмет) вступний іспит з угорської мови. Цей іспит проводиться в закладі вищої освіти і він, у першу чергу, буде у нагоді тим вступникам за спеціальністю дошкільна освіта, які здобули лише один сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, а саме з української мови та літератури.

 1. Чи є якісь нововведення у правилах прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році?

Нововведенням є те, що у 2018 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів 2018 року. Нововведенням є і те, що тим особам, яким до 1 травня 2018 року виповнилося 14 років повинні пред’являти паспорт громадянина України, а тим вступникам, яким виповниться 14 років після 1 травня 2018 року – свідоцтво про народження.

 1. Які є можливості подальшого навчання для тих, які отримали атестат про повну загальну середню освіту, однак не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання і мають бажання здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста ?

Вони можуть брати участь у конкурсному відборі на основі атестата про базову загальну середню освіту, однак у цьому випадку ці особи повинні складати вступні іспити, як і випускники після дев’ятого класу. Ці особи приймаються на навчання до коледжу на перший курс, тобто їм знову потрібно вивчати матеріал загальноосвітньої школи.

 1. Що необхідно знати абітурієнту для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 2018 році ?

У 2018 році «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за такими спеціальностями як, дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія, географія, хімія, математика, облік і оподаткування, туризм. Для вступу на навчання за цими спеціальностями обов’язковим є сертифікат з української мови та літератури. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Варто наголосити на тому, що правила прийому за спеціальностями, які відносяться до галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», а саме дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія, географія, хімія, математика, дають можливість закладу вищої освіти і у 2018 році замість третього конкурсного предмету додавати вступний іспит з угорської мови. Цей вступний іспит проводиться у закладі вищої освіти і він буде у нагоді у першу чергу тим, які здобули лише два сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Аналогічно до правил прийому минулого навчального року для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, відразу на другий курс навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Такі особи зараховуються на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі фахових випробувань, які проводяться у закладі вищої освіти.

 1. Крім сертифікату з української мови та літератури, які інші сертифікати необхідні для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями, на які оголошує прийом «Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ» у 2018 році?

Крім сертифікатів з української мови та літератури, абітурієнтам для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в залежності від обраної спеціальності в якості другого і третього конкурсного предмета необхідно подати сертифікати з наступних загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, а саме для вступу на спеціальність (сертифікат),

  1. Дошкільна освіта (Історія України, Біологія або Угорська мова)
  2. Початкова освіта (Математика, Біологія або Угорська мова)
  3. Історія (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  4. Українська мова та література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  5. Угорська мова і література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова)
  6. Англійська мова і література (Історія України, Англійська мова або Угорська мова)
  7. 7. Біологія (Математика, Біологія або Угорська мова)
  8. Географія (Математика, Географія або Угорська мова)
  9. Математика (Математика, Біологія або Угорська мова)
  10. Хімія (Математика, Хімія або Угорська мова)
  11. Туризм (Історія України, Географія, Іноземна мова)
  12. Облік і оподаткування (Математика, Географія, Іноземна мова)

7. Які можливості залишаються для тих, хто не подолав поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання?

Для тих, які не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання є можливість здобувати вищу освіту в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ за неакредитованими освітніми програмами. Заклад вищої освіти «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» на підставі укладених угод із закладами вищої освіти Угорщини, у 2018 році оголошує прийом на навчання за такими неакредитованими спеціальностями. Університет ім. Св. Іштвана (м. Геделлев) оголошує прийом за спеціальностями інженер-агроном, інженер аграрного виробництва, інженер харчового виробництва. Університет м. Ніредьгаза у 2018 році оголошує прийом за спеціальністю «економіка та менеджмент». Дебреценський університет оголошує прийом за чотирма спеціальностями, а саме «медсестринство (лікувальна справа)», «комп’ютерна інженерія», «інформаційні технології в галузі економіки», «соціальна педагогіка». Прийом за спеціальністю «катехит» оголошують у 2018 році Шарошпотокська реформатська теологічна академія і греко-католицький богословний інститут ім. Св. Афанасія. Прийом за спеціальністю «вчитель угорської мови як іноземної» оголошує у 2018 році на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра реформатський університет ім. Гашпара Каролі.

 1. Що необхідно знати про вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018 році?

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» у 2018 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за такими спеціальностями: математика, історія та археологія, українська мова та література, угорська мова та література, біологія. Для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються на навчання особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Якщо особа вступає до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, то йому необхідно проходити додаткове вступне випробування.

Варто звернути увагу у правилах прийому на вимоги для вступу на навчання за спеціальністю «Історія та археологія». У 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Історія та археологія» зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання) та фахових вступних випробувань. Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вимагає електронної реєстрації вступника для складання єдиного вступного іспита з іноземної мови, яка розпочинається 14 травня 2018 року та закінчується 5 червня 2018 року о 18.00 годині. Про організаційний процес реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників буде повідомлено пізніше. Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 11 липня 2018 року.

 1. Чи є які-небудь інші нововведення у правилах прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році?

Нововведення у правилах прийому на навчання до закладів вищої освіти надає право здобувачам вищої освіти ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, бути поновленими для завершення навчання за цим самим ступенем за тією самою або спорідненою у межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

 1. Що необхідно знати про вимоги конкурсних предметів ?

Усі вимоги і зразки завдань вступних іспитів на навчання для здобуття ступенів (рівнів) вищої освіти представлені на офіційній веб-сторінці закладу вищої освіти (kmf.uz.ua). Вимоги і завдання не зазнали суттєвих змін у зіставленні з минулим навчальним роком.

 1. На що потрібно звернути особливу увагу тим, які вступають на навчання у 2018 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ ?

У першу чергу, особливу увагу потрібно звернути на строки реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. У 2018 році реєстрація осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання проводитиметься з 6-го лютого до 19-го березня. Недотримання цих строків унеможливлює здобуття необхідних для вступу на навчання до закладу вищої освіти сертифікатів.

По-друге, вступникам необхідно цілеспрямовано обирати з переліку конкурсних предметів саме ті, з яких необхідно отримати сертифікат для вступу на навчання за обраною спеціальністю, а також конкурсного (их) предмета (ів), з яких необхідно готуватися для того, щоб скласти вступний іспит.

По-третє, ознайомитися детально з правилами прийому у 2018 році до «Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ».

У підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання і вступних іспитів бажаємо успіху у 2018 році.

  Ця стаття також доступна наступними мовами:

 • Magyar

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.