Elkészült a Rákóczi-főiskola 2018. évi felvételi szabályzata

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2018. évi felvételi szabályzata, amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa még a karácsonyt megelőző időszakban véglegesít. A jövő évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Bárány Bélát, a főiskola felvételi bizottságának titkárát kérdeztük.

– Milyen képzésekre hirdet felvételt jövőre a Rákóczi-főiskola?

– Az idei esztendőhöz hasonlóan 2018-ban is molodsij szpecialiszt (ifjú szakember), bachelor és magiszteri szintű képzésekre hirdetünk felvételt az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által 2017. október 13-án elfogadott központi felvételi szabályzatban foglaltakkal összhangban.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését a molodsij szpecialiszt képzési szinttel!

– Ami az ifjú szakember képzési szintet illeti, nincsenek jelentős változások 2017-hez képest. A Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete az idei esztendőhöz hasonlóan jövőre is öt szakra hirdet felvételt: szociális munka, óvodapedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint számvitel és adóügy. E szakokra az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkezők egyaránt jelentkezhetnek.

Elsősorban az általános iskolai végzettséggel rendelkezőket várjuk, tehát azokat, akik befejezték a kilencedik osztályt. Nekik két felvételi vizsgát kell tenniük: az egyik minden szak esetében az ukrán nyelvű tollbamondás, a másik valamilyen közismereti tárgy, amelyet a felvételiző által választott szaktól függően intézményünk határoz meg. A számvitel és auditálás, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmuson a földrajz, míg a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakok esetében magyar és világirodalomból kell felvételi vizsgát tenni.

Az érettségivel, vagyis a 11. osztály befejezése után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat a molodsij szpecialiszt szintű képzéseinken. Nekik a 2018-as a külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni az óvodapedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint számvitel és adóügy szakokra. Valamennyi szak esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek. A számvitel és auditálás, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, míg a turizmus szakon a földrajz. Az óvodapedagógia szak esetében választani lehet a biológia vagy a magyar nyelv között, miután az oktatás képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolható az óvodapedagógia szak) a szabályozás jövőre is lehetővé teszi, hogy az egyik ZNO-szertifikát helyett, második tárgyként, a szakképzési intézetbe jelentkezők belső vizsgát tegyenek magyar nyelvből. A belső felvételi vizsgát magyarból intézményünkben lehet majd letenni. Ez elsősorban azok számára lehet előnyös, akiknek csupán egy szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

– Mi az újdonság az ifjú szakember képzési szint 2018-as felvételi szabályzatában?

– Újdonság, hogy jövőre az ifjú szakember képzési szintre középfokú végzettség alapján jelentkezőktől a 2018-as tanúsítványok mellett elfogadják a 2017-ben és 2016-ban szerzett szertifikátokat is. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett tanúsítványok. Idegen nyelvből a felsőfokú szakképzési intézetbe jelentkezőktől csak a 2018-as szertifikátokat fogadhatjuk el, mégpedig angol, német, francia és spanyol nyelvből.

További újdonság, hogy azoknak, akik 2018. május 1-jéig betöltik 14. életévüket, jelentkezéskor kötelezően be kell mutatniuk a személyi igazolványukat. Azoktól, akik csak május 1-je után lesznek 14 évesek, a születési bizonyítványukat (keresztlevelüket) is elfogadják a személyazonosság igazolására.

– Mi a helyzet azokkal, akiknek van ugyan érettségi bizonyítványuk, de nincs külső független értékelésen szerzett szertifikátjuk, mégis szeretnének jelentkezni az ifjú szakember képzési szintre?

– Ők az általános iskolai bizonyítványuk alapján jelentkezhetnek, és felvételi vizsgát kell tenniük, akárcsak a kilenc osztályt végzetteknek. Ezeket a jelentkezőket csak az első évfolyamra tudjuk felvenni, vagyis újra át kell majd venniük a középiskolai tananyagot.

– Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– Jövőre a Rákóczi-főiskola 12 szakon hirdet bachelor szintű képzést: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezekre a képzésekre nappali és levelező tagozaton egyaránt, középiskolai végzettség alapján várják a jelentkezőket az első évfolyamra. Valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Jövő nyáron a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2018-as tanúsítványok mellett a 2016-ban és 2017-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Idegen nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as szertifikátokat fogadhatják el a következő nyelvekből: angol, német, francia és spanyol.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, földrajz, matematika, kémia szakok) a szabályozás jövőre is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként, a jelentkezők magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek a főiskolán. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán.

– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítványon kívül milyen további szertifikátokra van szükségük az alapszintű (bachelor) képzésre jelentkezőknek 2018-ban?

– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett szertifikát mellett a következő tanúsítványokat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek a második, valamint a harmadik felvételi vizsgatárgyakból:

– óvodapedagógia szakra: Ukrajna története, biológia vagy magyar nyelv;

– tanítói szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;

– történelem szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

– ukrán nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

– magyar nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

– angol nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, angol nyelv vagy magyar nyelv;

– biológia szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;

– földrajz szakra: matematika, földrajz vagy magyar nyelv;

– matematika szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;

– kémia szakra: matematika, kémia vagy magyar nyelv;

– turizmus szakra: Ukrajna története, földrajz, idegen nyelv;

– számvitel és adóügy szakra: matematika, földrajz, idegen nyelv.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?

– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére. A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanáz Görög katolikus Hittudományi Főiskola és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzésekre a jelentkezők a külső független értékelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv képzésre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd.

– Mi a helyzet a magiszteri szintű képzés 2018-as felvételi szabályzatával?

– A magiszteri képzési szinten – az idei esztendőhöz hasonlóan – 2018-ban is öt szakra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a szaktárgyukból, illetve idegen nyelvből kell felvételi írásbeli vizsgát tenniük. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszaknak megfelelő mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi vizsgát is tenniük kell.

Érdemes külön szólni a történelem és régészet szakról, mivel a 2018-as felvételi eljárás lényegesen különbözik a tavalyitól. A jövő évi felvételi szabályzat értelmében az erre a szakra jelentkezőknek a szaktárgyi vizsga mellett úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a most bevezetendő vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés lesz. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára 2018. május 14. és június 5. között. Az elektronikus regisztráció részleteiről később tájékoztatjuk a jelentkezőket, mivel ezt az eljárást egy külön minisztériumi rendelet szabályozza majd 2018-ban. Az országos felvételi szabályzat az egységes felvételi vizsga napját idegen nyelvből július 11-re tűzte ki.

– Milyen további újdonságokkal szolgál a 2018-as felvételi szabályzat?

– További újdonsága a felvételi szabályzatnak, hogy azok számára, akiket korábban eltanácsoltak a felsőoktatási intézmények bármilyen szintű képzéséről, jövőre lehetővé válik, hogy megújítsák hallgatói jogviszonyukat, folytassák tanulmányaikat szakjuknak és képzési szintjüknek megfelelően abban a felsőoktatási intézményben, ahol megszakították tanulmányaikat vagy más felsőoktatási intézményben.

– Mit kell tudni a felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2018-ban azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a külső független értékelésen való részvételre, ennek elmulasztása ugyanis lehetetlenné teszi a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők jelentkezése 2018. február 6-án kezdődik és március 19-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra mely tárgyakból kell tesztet írni, illetve szertifikátot szerezni.

– Mikor kerül sor a felvételire 2018-ban?

– Az időpontokról és határidőkről jövő év elején várható tájékoztatás. Január első felében nyílt napot is szervezünk főiskolánkon a felvételizni készülőknek és szüleiknek. Ennek a rendezvénynek a dátumáról, illetve a felvételi határidőkről egyaránt részletesen tájékoztatjuk majd az érdeklődőket a médián, illetve intézményünk weboldalán keresztül.

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások