МОН одному із фахових видань ЗУІ приєсвоїв категорію «Б»

Педагогічний журнал Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ) та комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради увійшов до переліку фахових видань України категорії «Б».

Показником авторитетності наукових видань в Україні є категорія, до якої ті віднесені. З 2018 року діяльність фахових видань регламентує наказ Міністерства освіти і науки України, згідно якого наукові журнали діляться на категорії «А», «Б» і «В». Категорії наукових журналів також відображають рівень науковості того чи іншого наукового дослідження.

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ посідає чільне місце в науковому житті Закарпаття та самих закарпатських угорців. Важливим аспектом для оприлюднення результатів досліджень є те, аби наукові дослідження співробітників вищого навчального закладу побачили світ у найпрестижніших наукових виданнях. Крім того, журнали, які видає заклад вищої освіти, також відіграють важливу роль у формуванні його іміджу як і в Україні, так і на міжнародній арені. З огляду на це, Вчена рада ЗУІ поклала перед собою мету заснувати та забезпечити можливість випуску якомога престижнішого журналу.

Журнали категорії «Б» повинні відповідати формальним, кваліфікаційним та кількісним критеріям, а також ряду етичних вимог. До них відноситься наявність у видання свідоцтва про державну реєстрацію та міжнародного ідентифікатора ISSN. Наукові матеріали, опубліковані в журналі, оцінюються незалежними рецензентами. Публікації, запропоновані до друку, повинні мати цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI). Редакційна колегія має складатися з не менше семи дослідників, які мають наукову ступінь за темою публікації. Кожен учасник редакційної колегії повинен мати певну кількість публікацій. У складі редакційної колегії повинно бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах, иа щонайменше одного, що є співробітником іноземної наукової організації або вищого навчального закладу. Часопис має перебувати у відкритому доступі на площадці, інтерфейс якого підтримує англійську та українську мови. На вебсайті має міститися інформація про основні напрямки роботи журналу, склад редакційної колегії та етичні правила публікацій. Журнали категорії «Б» також представлені в каталозі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Нещодавно опубліковані «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» відкриває перед  науковцями, студентами, вчителями, викладачами та аспірантам та педагогам професійно-технічної сфери, а також докторантам, які займаються дослідницькою діяльністю в галузі педагогічної науки та психології, можливість публікації своїх наукових робіт. Журнал виходить за спільною редакцією кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти ЗУІ та комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. Видання виходить друком двічі на рік.

Враховуючи, що в останні роки дедалі більший пріоритет надається вивченню показників діяльності ЗВО, викладачам і дослідникам ЗУІ надається чудова можливість оприлюднити результати своїх досліджень на українській арені та збагатити дослідницький потенціал країни новими досягненнями на науковій ниві.

Каталін Поллоі
портал «Kárpátalja.ma»

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar