B kategóriás folyóirattal gazdagodott a Rákóczi-főiskola

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és az Ungvári Kulturális és Művészeti Főiskola közös pedagógiai szakfolyóirata a B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratok sorába került.

Az ukrajnai tudományos folyóiratok presztízsét jelzi, hogy milyen kategóriába sorolják azokat. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2018-ban adott ki rendeletet a szakfolyóiratok rangsorolásáról. A rendelet értelmében A, B és C kategóriákat különböztetünk meg. A tudományos folyóiratok kategóriái azt is jelzik, hogy egy adott tanulmány mennyire nívós.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság tudományossága szempontjából meghatározó szerepet játszik. A kutatási eredmények közlésében létfontosságú, hogy a felsőoktatási intézmény polgárainak publikációi minél rangosabb szaklapokban jelenjenek meg. Mindemellett a felsőoktatási intézmény ukrajnai és nemzetközi megítélésében is szerepet játszik, hogy milyen folyóiratokat működtetnek. Ennek nyomán a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa úgy határozott, hogy az intézmény bázisán minél több magasabb színvonalú folyóirat létrehozását és működését célozzák meg.

A B kategóriába sorolt folyóiratoknak formai, minőségi, mennyiségi kritériumoknak, továbbá különböző etikai elvárásoknak kell megfelelniük. Ezek közé sorolható, hogy a kiadványnak rendelkeznie kell állami nyilvántartásba vételről szóló igazolással, ISSN nemzetközi azonosítóval. A folyóirathoz benyújtott tanulmányokat független lektorok értékelik. A megjelenésre javasolt publikációkat DOI azonosítóval kell ellátni. A szerkesztőbizottságnak legalább hét olyan kutatóból kell állnia, akik a kiadvány tudományterületén szereztek tudományos fokozatot. Minden szerkesztőbizottsági tagnak meghatározott számú tanulmánnyal kell rendelkeznie. Három szerkesztőbizottsági tagnak ukrajnai, egynek pedig külföldi tudományos szervezetben vagy felsőoktatási intézményben kell, hogy legyen munkahelyi jogviszonya. A folyóirat legyen nyílt hozzáférésű (Open Access), melynek felülete angol és ukrán nyelven is elérhető. A honlapon fel kell tüntetni a kiadvány elveit, a szerkesztőbizottsági tagokat, a publikálás etikai szabályzatát. A B kategóriához tartozó folyóiratok Ukrajna V.I. Vernadszkij Nemzeti Könyvtárának katalógusában is megtalálhatók.

A közelmúltban bekerült Tudományos jegyzetek. Pedagógiai tudományok sorozat (Наукові записки. Серія: Педагогічні науки) olyan kutatóknak, hallgatóknak, köz- és felsőoktatásban, továbbá szakképzésben tevékenykedő oktatóknak és PhD-hallgatóknak kínál publikálási lehetőséget, akik neveléstudományi és pszichológiai területen végeznek kutatásokat. A lapot a II. RF KMF Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszéke és az Ungvári Kulturális és Művészeti Főiskola közösen működteti. A folyóirat évente két alkalommal jelenik meg.

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúly esik a teljesítménymérésre, így a Rákóczi-főiskola oktatói és kutatói számára is kiváló lehetőség, hogy tanulmányaik a megjelenés után ukrajnai szinten is elérhetőek lesznek.

Pallay Katalin
Kárpátalja.ma