Az okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész képzés megújításáról egyeztettek

2023. február 16-án az okleveles magyar nyelv és irodalom szakos mesterképzés szaktárgyi munkacsoportja (Gazdag Vilmos, a képzési program felelőse, Csernicskó István és Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék professzorai, Csordás László, tanszéki docens, illetve Greba Szabolcs I. évfolyamos MA hallgató részvételével) online megbeszélés keretei között egyeztetett a képzési program megújításáról, a következő tanévre való előkészítéséről.

A megbeszélésen a képzési program készítői figyelembe vették az eddigi tapasztalatokat, a külső érintettek (sztékholderek), valamint a programban részt vevő hallgatók javaslatait.

Az új tanévben bővül a képzés kurzuskínálata, illetve megújul a filológiai gyakorlatok tartalma is. A mesterképzés során tudományos és szépirodalmi szerkesztői ismereteket szereznek a hallgatók, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazható ismeretekre. A megbeszélésen részt vett külső érintettek (Bárány Erzsébet, az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica folyóirat főszerkesztő-helyettese, Vári-Fábián László, az Együtt című irodalmi folyóirat szerkesztőségének elnöke, illetve Marcsák Gergely, az Együtt című irodalmi folyóirat szerkesztője) pozitívan értékelték a képzési program kapcsán az elméleti és gyakorlati képzés egyensúlyát.