Процес оновлення освітніх програм триває

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», міжнародних стандартів Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG), вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та нормативних документів Міністерства освіти і науки аналіз, в рамках внутрішнього забезпечення якості вищої освіти регулярний перегляд і оновлення освітніх (освітньо-професійних) програм (ОП, ОПП) всіх спеціальностей першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти є обов’язковим.

На основі цих стандартів та відповідно до Наказу ректора ЗУІ №06-BH від 25 січня 2021 року, 10 березня поточного року керівництво ЗУІ, завідувачі випускаючих кафедр та гаранти освітніх програм провели нараду щодо перегляду освітніх програм.

Гаранти освітніх програм та завідувачі випускаючих кафедр на основі плідної фахової дискусії переглянули всі освітні програми першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що запроваджені в ЗУІ. В процес обговорення, окрім науково-педагогічних працівників ЗУІ, були залучені представники студентських самоврядувань та зовнішні стейкхолдери.

Зміни та доповнення до ОП затверджуються Вченою радою ЗУІ та вводяться в дію наказом ректора.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar