Folytatódik a módszertani munka a főiskolán

Ukrajna felsőoktatási törvénye, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) standardjai, Ukrajna Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nemzeti Ügynökségének (НАЗЯВО) követelményei, illetve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma ide vonatkozó rendelkezései szerint minden felsőoktatási intézménynek rendszeresen át kell tekintenie, illetve elemeznie és szükség esetén módosítania kell képzési programjait.

A képzés belső minőségbiztosítása keretében nemcsak a képzési programok elméleti, hanem gyakorlati követelményeit is folyamatosan monitoringozni kell. Ennek jegyében, illetve a főiskola rektorának 2021. január 25-én 06-BH számmal kiadott rendelete alapján ültek össze március 10-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetői, szakfelelősei, illetve a kibocsátó tanszékek vezetői, hogy áttekintsék az intézményben működő képzési programokat.

A szakemberek élénk szakmai vitát követően fogalmazták meg a főiskolán bevezetett képzési programok szakmai követelményeit, megvitatták a módosítási javaslatokat, szem előtt tartva egyrészt a minőségbiztosítási követelményeket, másrészt a hallgatócentrikusság szempontjait. Az ESG követelményeivel és standardjaival összhangban a szakmai egyeztetésbe a főiskolai oktatók mellett bevonták a külső érdekelteket, továbbá a Hallgatói Önkormányzatok képviselőit mint belső érintetteket.

A szakmai fórum által kidolgozott javaslatokat a főiskola Tudományos Tanácsa (Szenátusa) hagyja jóvá, majd a rektor rendeletével lépnek hatályba.