Професійний візит викладачів Пейчського Університету до кафедри філології у рамках програми «Маковец»

У рамках професійного візиту викладачі Інституту англійстики Пейчського університету доктор габілітований Йожеф  Горват  і доктор  габілітований Магдалина Лехманн відвідали ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ за програмою академічного обміну «Маковец». Метою їхнього візиту було, передусім, обмін досвідом науково-викладацької діяльності, а також організації професійної підготовки фахівців філологічних спеціальностей.  Відповідно до першої мети, Йожеф Горват провів серію теоретико-практичних занять (лекції, воркшопи) для студентів і викладачів англійського відділення кафедри філології, присвячених питанням розвитку навичок письма (academic writing, creative writing). Додатково, в окремій лекції він детально зупинився на висвітленні взаємопов’язаних проблем академічної доброчесності та плагіату. Директор Інституту англійстики Пейчського університету Магдалина Лехманн присвятила серію занять проблемі викладання і тестування словникового запасу з іноземної мови.

Візит зарубіжних колег Пейчського університету став знаковою подією, оскільки викладачі нашого й указаного ЗВО в очній формі мали нагоду обговорити організаційно-змістові підходи і внесені зміни до освітньо-професійної програми «Філологія» (мова і література aнглійська) для другого рівня (магістерського) вищої освіти за спеціалізацією «Мова і література (англійська)», яка реалізується в ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ. Невимушена атмосфера очного спілкування сприяла плідній дискусії й обміну цінним досвідом організації програм підготовки фахівців іноземних мов. Нагадаємо, що попередньо викладачі ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ вивчали досвід професійної підготовки фахівців філологічних спеціальностей Пейчського університету, а також обговорювали можливості імплементації передового зарубіжного досвіду з колегами означеного університету, яке відбувалося в режимі онлайн. Свідченням плідної співпраці між двома освітніми закладами є видана Йожефом Горват рецензія на освітньо-професійну програму «Філологія» (мова і література aнглійська) для другого рівня (магістерського) вищої освіти за спеціалізацією «Мова і література (англійська)».

Висловлюємо щиру вдячність угорським колегам за цінний досвід, здобутий у ході професійних дискусій і навчальних занять.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar