A Pécsi Egyetem tanárainak szakmai látogatása a filológia tanszéken a Makovecz program keretén belül

A Makovecz vendégoktatói program keretében látogattak el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézetének tanárai, Dr. habil. Horváth József és Dr. habil. Lehmann Magdolna. A látogatás célja elsősorban a kutatói és oktatói tevékenységben szerzett tapasztalatcsere, valamint a filológiai szakterületeken dolgozó szakemberek szakmai továbbképzése volt. Az első célnak megfelelően Dr Horváth József elméleti és gyakorlati órákat (előadásokat, workshopokat) tartott a Filológiai Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának hallgatói és oktatói számára, amelyek az íráskészség (tudományos írás, kreatív írás) fejlesztésére irányultak. Emellett Dr Horváth József külön előadásban részletesen beszélt a tudományos etika és a plágium egymással összefüggő kérdéseiről. Dr Lehmann Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézetének igazgatója órasorozatot szentelt az idegen nyelvi szókincs tanításának és tesztelésének.

A pécsi kollégák látogatása mérföldkővé vált, amennyiben tanárainknak és a vendégoktatóknak lehetőségük nyílt személyes találkozó alkalmával megbeszélni a szervezési-tartalmi megközelítéseket és mindazokat a változásokat, melyek bevezetésre kerültek a „Filológia” mesterszintű „Angol nyelv és irodalom” szakirányú programban, mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán valósul meg. A személyes találkozó oldott légköre hozzájárult a szakmai megbeszéléshez és az értékes tapasztalatok cseréjéhez az idegen nyelvi képzési programok szervezése terén. Korábban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói tanulmányozták a Pécsi Tudományegyetem bölcsész szakos szakemberképzésének tapasztalatait, és az egyetemi kollégákkal is megbeszélték a legjobb külföldi tapasztalatok megvalósításának lehetőségét, ami online zajlott le. A két oktatási intézmény közötti gyümölcsöző együttműködés bizonyítéka a dr. Horváth József által elkészített recenzió a „Filológia” mesterszintű „Angol nyelv és irodalom” szakirányú programra.

Őszinte köszönetünket fejezzük ki magyarországi kollégáinknak a szakmai beszélgetések és tréningek során szerzett értékes tapasztalatokért.