Розвиток культури академічної доброчесності на кафедрі обліку і аудиту ЗУІ

Здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри обліку і аудиту ЗУІ долучились до проєкту OPTIMA, та взяли участь в опитуванні щодо рівня академічної доброчесності та відкритої науки.

Метою дослідження було з’ясування ставлення українського студентства й академічної спільноти до цінностей академічної доброчесності та відкритих наукових практик, а також виявлення типових прикладів недоброчесної поведінки в українських закладах вищої освіти.

Опитування було анонімне і відповіді на питання базувалися на власному досвіді респондентів. Багато питань стосувалося публікаційної етики науковців, захисту прав інтелектуальної власності та необхідності оприлюднення результатів досліджень. Участь в подібних проєктах дає можливість розвивати академічну етику та культуру академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar
  • English