Az akadémiai tisztességesség kultúrájának fejlesztése a Számvitel és Auditálás Tanszéken

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékének hallgatói és oktatói csatlakoztak az OPTIMA projekthez, és részt vettek az akadémiai tisztességesség, valamint a nyitott tudomány szintjéről szóló felmérésben.

A tanulmány célja az volt, hogy tisztázza az ukrán hallgatók és az akadémiai közösség hozzáállását az akadémiai tisztességesség és a nyílt tudományos gyakorlat értékeihez, valamint azonosítsa a tisztességtelen magatartásjellemző példáit az ukrán felsőoktatási intézményekben.

A felmérés anonim volt, a kérdésekre adott válaszok a válaszadók saját tapasztalatain alapultak. Számos kérdés merült fel a tudósok publikációs etikájával, a szellemi tulajdonjogok védelmével, a kutatási eredmények publikálásának szükségességével. Az ilyen projektekben való részvétel lehetőséget ad az akadémiai etika és az akadémiai integritás kultúrájának fejlesztésére a felsőoktatási hallgatók, valamint a tudományos és pedagógiai munkatársak körében.