Семінар-практикум для магістрів-обліковців

У квітні місяці 2023 р. на кафедрі обліку і аудиту ЗУІ було проведено семінар-практикум на тему «Практичне застосування вимог МСА: актуальні питання» в  рамках вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту і контролю» для студентів-магістрантів  освітньої  програми «Міжнародний облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».  

До проведення семінару було запрошено сертифікованого аудитора, практика в сфері обліку, аудиту і оподаткування, к.е.н., доц. Новіченко Людмилу Степанівну.  

Магістранти мали змогу ознайомитись з практичними особливостями проведення контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, що здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту. Учасники семінари розглянули структуру побудови реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, основні вимоги Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо створення, функціонування та адміністрування реєстру. Людмила Степанівна детально та наглядно продемонструвала особливості пошуку тендерних закупівель та укладання  договорів з  аудиту.

Розвиток професійних навичок («hard skills») у здобувачів вищої освіти — один з важливих аспектів працевлаштування у майбутньому, а семінар-практикум є формою навчання студентів, що дозволяє поєднати в єдине ціле теоретичну базу і практичні навички за відповідною спеціальністю. 

Дякуємо Новіченко Людмилі Степанівні за змістовний та інформативний практикум-семінар, який допоміг розвинути професійні навички студентів-магістрантів!

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar