Szemináriumi-gyakorlat számviteles MSc hallgatók számára

2023 áprilisában a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéken „Az ISA-követelmények gyakorlati alkalmazása: aktuális problémák” c. szemináriumi-gyakorlatot tartottak a „Nemzetközi számvitel és adóügy” képzési program 071 „Számvitel és adóügy” szakos mester hallgatók számára a „Nemzetközi könyvvizsgálati és ellenőrzési szabványok” tantárgy tanulmányozása keretében belül. 

A szeminárium vendég előadója volt dr. Novicsenkó Ljudmila Sztepanivna, gazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, okleveles könyvvizsgáló, valamint a számvitel, könyvvizsgálat és adóügy területen gyakorló szakember.

A mesterszakos hallgatók megismerkedhettek a könyvvizsgáló szervezetek könyvvizsgálati szolgáltatásai minőség-ellenőrzésének gyakorlati jellemzőivel, amely a könyvvizsgáló szervezetek könyvvizsgálati szolgáltatásai nemzetközi könyvvizsgálati szabványoknak való megfelelőségének ellenőrzésével valósul meg. A szeminárium résztvevői áttekintették az ellenőrzési alanyok és ellenőrzési tevékenység nyilvántartásának felépítését, az ellenőrzést ellenőrző szerv főbb követelményeit a nyilvántartás létrehozásával, működtetésével és karbantartásával kapcsolatban. Ljudmila Sztyepanivna részletesen bemutatta a pályázati közbeszerzések keresésének és a szerződéskötésnek sajátosságait az auditálás területén. A felsőoktatási hallgatók szakmai készségének (un. „hard skills”) fejlesztése a jövőbeni foglalkoztatás egyik fontos szempontja, a szemináriumi gyakorlat pedig egy olyan tanulási forma, amely lehetővé teszi, hogy egységben egyesítsék az adott terület elméleti alapjait és gyakorlati készségeit.

Köszönjük  Novicsenkó Lyudmila Sztepanivnának a tartalmas és informatív gyakorlati szemináriumot, amely hozzájárult az MA hallgatók szakmai képzésének fejlesztéséhez!

Számvitel és Auditálás Tanszék