Студенти наукових гуртів кафедри обліку і аудиту взяли участь у міжнародній конференції

26-27 березня 2024 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція  «Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках», організована кафедрою обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ разом із партнерами. Захід присвячений «Дням Ракоці» Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

До участі у роботі конференції долучились здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наукового гуртка “Дослідження облікових, фінансових та економічних аспектів функціонування суб’єктів господарювання на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях” (Барта Реґіна Летісіа, Баторі Вівіен, Гайду Евелін, Карас Доріна, Ковроді Патріція, Марценюк Елеонора, Помаскіна Ніколетта, Солнокі Петер) та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти наукового гуртка “Розвиток обліку, аналізу, аудиту та вдосконалення оподаткування в контексті інтеграції України в міжнародне співтовариство”(Рац Роланд-Андраш, Балла Данієл, Іжак Сілвестер). Здобувачами на конференції представлено тези доповідей на актуальні теми:  сутність експортних операцій в бухгалтерському обліку; основні засоби підприємства як об’єкт обліку; економічний зміст процесу виробництва: обліковий аспект; характеристика товарів як облікової категорії за національними та міжнародними стандартами; економічне значення та визначення нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку; поняття та функції грошових коштів та сучасні їх форми в цифровізованій економіці; дебіторська заборгованість: актуальні питання та шляхи їх вирішення; теоретичні підходи до визначення економічних циклів; вдосконалення облікової політики підприємств з метою оптимізації оподаткування; зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку; методи таргет-костинг і кайзен-костинг в управлінні підприємством; тощо.

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

У рамках конференції відбулось жваве спілкування між учасниками під час пленарного засідання та панельних дискусій в секціях.

Важливим результатом міжнародної науково-практичної конференції є те, що конференція об’єднала дослідників, науковців та студентство різного спрямування, учасники обмінялись цінним досвідом, який буде поширюватися в Україні та інших країнах світу, що сприятиме вдосконаленню цифрової економіка і сталого розвитку у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках. Високий рівень їх доповідей та жваві дискусії підкреслили важливість наукової комунікації у сучасному суспільстві.

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar