Nemzetközi konferencián vettek részt a Számvitel és Auditálás Tanszék tudományos szakköreinek hallgatói

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéke a partnerintézményekkel közösen Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei címmel tartott IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferenciát. A konferenciára a Rákóczi Napok rendezvénysorozat keretében március 26–27-én került sor.

A hallgatók a rendezvényen a Számvitel és Auditálás Tanszék következő tudományos munkacsoportok keretében vettek részt: A gazdasági egységek működésének számviteli, pénzügyi és gazdasági vonatkozásainak kutatása mikro-, mezo- és makrogazdasági szinten (BSc szinten – Barta Regina Letiszia, Bátori Vivien, Hajdu Evelin, Kárász Dorina, Kóródi Patrícia, Márcenyuk Eleonóra, Pomászkina Nikoletta, Szolnoki Péter), továbbá A számvitel, elemzés és könyvvizsgálat fejlesztése, valamint az adózási folyamatok megjobbítása Ukrajna nemzetközi közösségbe való integrációjával összefüggésben (MSc szinten – Rácz Roland András, Balla Dániel, Izsák Szilveszter).

A konferencián a hallgatók következő aktuális tudományos témákat mutatták be: az exportműveletek lényege a számvitelben; a vállalkozás tárgyi eszközei mint a számvitel objektuma; a termelési folyamat gazdasági tartalma: számviteli szempont; az áruk jellemzői mint számviteli kategória nemzeti és nemzetközi szabványok szerint; az immateriális javak gazdasági tartalma és számviteli célú azonosítása; a pénz fogalma és funkciói, valamint modern formái a digitalizált gazdaságban; követelések: aktuális kérdések és megoldások; a gazdasági ciklus aspektusainak elméleti megközelítése; a külgazdasági tevékenység lényege mint a számvitel objektuma; a vállalkozások számviteli politikájának tökéletesítése az adózás optimalizálása érdekében; target costing és kaizen costing módszerek a vállalatirányításban stb.

This slideshow requires JavaScript.

A konferencia keretében a plenáris ülésen és a szekciókban zajló panelbeszélgetések során élénk kommunikáció zajlott a résztvevők között.

A nemzetközi gazdaságtudományi konferencia fontos konklúziója, hogy a konferencián különböző szakterületek kutatói, tudósai és hallgatói gyűltek össze, a résztvevők értékes tapasztalatokat cseréltek, amelyek Ukrajnában és a világ más országaiban is elterjedtek, és hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez, a digitális gazdasághoz és a fenntartható fejlődéshez a pénzügyekben, a számvitelben, a menedzsmentben, valamint a társadalom- és viselkedéstudományokban. A tudományos előadások magas színvonala és az élénk viták hangsúlyozták a tudományos kommunikáció fontosságát a modern társadalomban.

Számvitel és Auditálás Tanszék