Успішна акредитація освітньої програми Філологія (мова і література англійська)!

Освітня програма «Філологія (мова і література англійська)», другого (магістерського) рівня вищої освіти Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ успішно пройшла акредитаційну експертизу.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло акредитаційну справу № 2160/АС-21 та ухвалило рішення про відповідність освітньої програми Критеріям оцінювання якості, тим самим акредитувавши освітню програму на засіданні 01 березня 2022 р.

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar