Успішне завершення акредитації на кафедрі педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Освітня програма 013 Початкова освіта, другого (магістерського) рівня вищої освіти Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ успішно пройшла акредитаційну експертизу.

Оцінку освітніх програм закладів вищої освіти уповноважене проводити Національне агенство із забезпечення якості освіти (НАЗЯВО), яке є незалежним постійно діючим колегіальним органом і створення якого передбачено Законом України “Про вищу освіту”. Метою акредитації є оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти. 

Перед кафедрою педагогіки та психології постала потреба щодо акредитації освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти, тобто підтвердження визнання, що освітня програма є дійсно якісною та відповідає усім сучасним вимогам.

Упродовж  24-26 січня 2022 року програма 013 Початкова освіта проходила процедуру акредитації. У зв’язку з пандемією COVID-19 процедура проходила в ONLINE режимі з дотриманням всіх правил безпеки. Після розгляду документації експерти НАЗЯВО визнали, що освітній процес відповідає вимогам акредитації і дали позитивний експертний висновок.

Експертним висновком галузевої експертної ради акредитація освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта рекомендована на 5 років. Відповідне рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти прийняте 17 травня 2022 року.

Вітаємо усіх причетних до акредитації програми 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти!

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar