Успішні випускні іспити та захист кваліфікаційних робіт студентів англійського відділення кафедри філології

У сучасному світі, й ми знаходимо постійні підтвердження цього, роль освіти зростає і є як ніколи високою. До певної міри, це навіть стало питанням виживання – людина, котра має вищий ступінь освіти, має більші шанси на реалізацію в суспільстві та самореалізацію.

У цьому контексті роль вивчення англійської мови залишається незмінно високою – це й надалі мова міжнародного спілкування, своєрідний індикатор того, наскільки людина інтегрована в глобалізоване суспільство, наскільки вона конкурентоздатна у світі, зрештою, наскільки вона відповідає сучасним реаліям. Цьогорічний Державний екзамен із англійської мови – це новий індикатор стану молоді сучасної України – того, наскільки вона прагне знань та інтеграції в міжнародні реалії. Загальні підсумки Державного екзамену слід визнати  успішними. У ньому взяли участь 26 студентів першого (бакалаврського) рівня і 9 студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, усі продемонстрували високий рівень володіння мовою.

Державний екзамен пройшов у дружній доброзичливій атмосфері, в якій, однак, проглядала відповідальність заходу, що її, зокрема, підтримувала праця Державної екзаменаційної комісії на чолі з головою, доктором філологічних наук Дидик-Меуш Г. М. старший науковий співробітник Інституту І. Крип’якевича НАН України. Тож щиро вітаємо випускників кафедри з отриманням ступеня бакалавра і магістра та поповненням лав учительства та перекладачів нашої держави.

 

 

 

 

 

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar