Sikeres államvizsga és védés a Filológia tanszék Angol Tanszéki Csoportjánál

A II. Rákózi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia tanszék Angol Tanszéki Csoport hallgatói számára sikeresen lezajlottak a záróvizsgák és diplomamunkák, szakdolgozatok védése. A végzősök közül 26 hallgató tett szaktárgyi vizsgát és védte meg diplomamunkáját BSc szinten, 9 hallgató pedig a szakdolgozatát védte meg MSc szinten. Az öttagú záróvizsga bizottság elnöke Dr. Dydyk–Meush Hanna a filológiai tudományok professzor asszonya, az Ukrán Tudományos Akadémia I. Kryp’iakevych Intézetének tudományos főmunkatársa volt.  A hallgatók angol nyelven számoltak be az elmúlt évek alatt megszerzett szakmai tudásukról és prezentálták tudományos munkáik eredményeit az általuk választott módszertani, nyelvészeti illetve irodalmi témákból. A védést követően a vizsgabizottság tagjai gratuláltak a végzősöknek, hogy az utolsó nagy megmérettetésen is eredményesen helytálltak.

Az Angol Tanszéki Csoport nevében további sikereket kívánunk a jövőben, megszerzett diplomájukat hasznosítsák bátran a szakmai életben.

Filológia tanszék

Angol Tanszéki Csoport