Викладачка українського відділення кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Андрея Певсе отримання звання доцента

23 серпня 2023 року Атестаційна комісія Міністерства освіти і науки України затвердила рішення про присвоєння вчених звань і наукових ступенів. До списку викладачів, які отримали науковий ступінь доцента, потрапила й викладачка Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

За рішенням комісії МОН викладачці українського відділення кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ Андреї Певсе присвоєно звання доцента.

Доцент – науковий ступінь, який присвоюється викладачам закладів вищої освіти. Першим етапом  висунення та затвердження кандидата на отримання наукового звання доцента є перевірка Вченою радою вищого навчального закладу останнього на предммет відповідності критеріям для присвоєння наукового ступеня. У випадку, якщо кандидат відповідає встановленим критеріям, його ім’я за рішенням Вченої ради направляється до Міністерства освіти і науки України, де Акредитаційна комісія розглядає подану кандидатуру та затверджує рішення про присвоєння наукового звання.

Для отримання звання доцента в Україні необхідно мати науковий ступінь доктора або кандидата наук, сертифікат, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче середнього (В2) або його аналога, щонайменше п’ять років досвіду роботи у закладах вищої освіти, наявність наукових досягнень, визнаних публікацій у відповідній галузі, проводити власні наукові дослідження, результати яких опубліковані в журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus або Web of Science (WoS), а також регулярно брати участь у національних та міжнародних курсах підвищення загальної та професійної кваліфікації, міжнародних програмах мобільності викладачів. Крім того, для отримання звання доцента кандидат повинен провести відкриту пару у стінах рідного закладу вищої освіти.

У 2021 році Андрея Певсе здобула ступінь кандидата педагогічних наук у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди за темою дисертації: «Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх учителів-філологів». До сфери наукових інтересів дослідниці належить питання методики викладання української та угорської мов. Андрея Певсе є співавторкою типової навчальної програми з української мови для учнів 5-9 класів шкіл з угорською мовою навчання, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 2021 році, а також співавторкою підручників з української мови для п’ятого та шостого класів шкіл з угорською мовою навчання.  У 2020 році нагороджена грамотою Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ за особливі досягнення у викладацькій та науково-дослідницькій діяльності, а у 2021 році отримала професійне визнання від Інституту модернізації змісту освіти України та Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Андрея Певсе виконала усі кваліфікаційні критерії, якій рішенням Кваліфікаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєно наукове звання доцента. Завдяки своїй наполегливій праці пані Певсе відтепер й офіційно обіймає посаду доцента Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

Вітаємо з професійними досягненнями та бажаємо подальших успіхів!

Каталін Поллоі
Kárpátalja.ma

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar