Викладацька мобільність науково-педагогічного персоналу кафедри обліку і аудиту в рамках програми ERASMUS +

Протягом травня 2023 р. викладачі кафедри обліку і аудиту ЗУІ пройшли підвищення кваліфікації в рамках програми ERASMUS + на базі Інституту імені Йожефа Етвеша (м. Бая, Угорщина).

Програма підвищення кваліфікації включала: ділові зустрічі, проведення лекцій, участь у спільних заходах та культурний обмін традиціями. Під час зустрічей з науковими співробітниками та викладачами інституту імені Йожефа Етвеша обговорювались питання щодо організації навчального процесу, інтернаціоналізації вищої освіти, модернізації освітніх програм, акредитації, підвищення якості вищої освіти, гармонізація підходів до навчання в закладах вищої освіти, підвищення ефективності наукових досліджень та підвищення конкурентоспроможності випускників ЗУІ на вітчизняному i міжнародному ринках освітніх послуг та праці.

У рамках академічної мобільності викладачами кафедри обліку і аудиту ЗУІ проведено ряд лекцій на актуальні теми, а саме: бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень, облік в управлінні ризиками підприємства, автоматизація облікових процесів в ERP системі Odoo,  компаративний аналіз обліку в банківських установах в Україні та Угорщині, облік та оподаткування міжнародного бізнесу: досвід ЄС та України, трансформація фінансової звітності за МСФЗ, податкове планування та податкова оптимізація в системі управління підприємством, особливості бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності за зовнішньоекономічною діяльністю в контексті новацій податкового законодавства України тощо.

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

Результатом участі в програмі академічної мобільності “Erasmus+” є збагачення досвіду щодо інших моделей створення та поширення знань, підвищення викладацької майстерності, імплементація набутого досвіду в освітній процес ЗУІ та розширення кола наукових досліджень.

Дякуємо представникам інституту імені Йожефа Етвеша за організацію візиту мобільності, щиру підтримку та за схвальну оцінку проведеної роботи.

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • MagyarMagyar
  • EnglishEnglish