Здобувачі вищої освіти ОП “Облік і оподаткування” успішно захистили виробничу (переддипломну) практику

ОП “Облік і оподаткування” підготовки здобувачів орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності. Виробнича (переддипломна) практика є продовженням освітнього процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Здобувачі ОП “Облік і оподаткування” успішно пройшли виробничу (переддипломну) практику на підприємствах та установах  різних галузей господарювання. Під час практики ознайомились з діяльністю суб’єктів господарювання, змогли здобути професійні компетенції з ведення фінансового обліку та оподаткування, здійснили аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

На захисті звітів з виробничої практики були присутні викладачі кафедри та заступник  директор ТОВ “ТРИК” Помаскіна Олена Юріївна.

Здобувачі продемонстрували глибокі знання в сфері обліку, оподаткування та аналізу. Вони впевнено орієнтувалися в бухгалтерських документах та фінансових звітах, продемонстрували знання податкового законодавства, а також вміння аналізувати облікову інформацію та приймати управлінські рішення на основі результатів аналізу.

Вітаємо здобувачів з успішним проходженням виробничої практики та її захистом!

Дякуємо нашим партнерам-стейкхолдерам: СФГ “ЗОЛОТИЙ КОЛОС”, ТОВ “СУУППП “КАРПАТ-ПАК””, ТОВ “БК БУДРЕС ПРОМ”, ТОВ “ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІС”, ТОВ “ЛІСОІНДУСТРІЯ”, ТОВ “ПАРТНЕР-2”, ТОВ “ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКАРПАТТЯ”, LP  “ECONART”, ТОВ “АР БІЛД”, ТОВ “ГОЛДЕН НЕКТАР УКРАЇНА” за надані можливості проходження виробничої (переддипломної) практики нашим здобувачам вищої освіти.

Кафедра обліку і аудиту

    Ця стаття також доступна наступними мовами:

  • Magyar