Освітня програма

Назва освітньої програми Ступінь вищої освіти Термін дії сертифікату про акредитацію Кваліфікація
071 Облік і оподаткування (Міжнародний облік і оподаткування) MA/MSc магістр обліку і оподаткування
Нормативний термін навчання: 1 рік і 5 міс. Національна рамкова кваліфікація України: 7
К-сть ЄCTS: 90 FQ-EHEA: 7
Придатність до працевлаштування:

Освітня програма підготовки магістра обліку і оподаткування спрямована на реалізацію отриманих знань на підприємствах та в організаціях, які займаються в т.ч. міжнародною підприємницькою діяльністю в Україні та за кордоном.

Випускник здатен виконувати професійну роботу згідно класифікатора професій ДК 003:2010: головний бухгалтер, головний касир, головний економіст, завідувач цехової бухгалтерії, начальник централізованої бухгалтерії, менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку, керівник групи обліку, науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік), аудитор, бухгалтер-експерт, консультант з податків і зборів, спеціаліст-бухгалтер, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, консультант з економічних питань.

Магістр обліку і оподаткування може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Подальше навчання:

Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; набуття кваліфікацій за іншими освітніми програмами та спеціальностями (спеціалізаціями) у сфері вищої освіти.

Освітня програма:

Проєкти освітніх програм:

Навчальні плани:
Рецензії:

Тут Ви зможете ввести свої зауваження та пропозиції щодо освітніх програм.

Ваш коментар буде оприлюднено після його перегляду адміністратором сайту протягом 3 (трьох) робочих днів. Дякуємо за розуміння!

10 коментарів

 • Туряниця К.С. (Роботодавець, ТОВ “Кілікія-Ужгород”, Бухгалтер)

  Особливістю нашого регіону є наявність багатьох підприємств, які працюють на міжнародних ринках. Отримання знань з міжнародного обліку та оподаткування та диплому із даного фаху суттєво підвищать можливості по працевлаштуванню випускників.

 • Талпа Ерік (Здобувач вищої освіти (студент) ЗУІ)

  Переглядаючи перелік предметів на освітній програмі магістра, розумію, що мені є куди рости у професійній сфері. Предмети складені з орієнтацією на міжнародний облік та оподаткування, а також використання даних бухгалтерського обліку в процесі управління. Планую поступати на магістерську програму після отримання диплому бакалавра.

 • Ганусин Андріана (Здобувач вищої освіти (студент) ЗУІ)

  Я дуже щаслива, що є можливість навчання в магістратурі зі спеціальності «Облік і оподаткування» саме в ЗУІ. Під час отримання диплому бакалавра, відкрила для себе та полюбила професію бухгалтера. Переконана, що в магістратурі здобуду нові знання та практичні навички, розширю кругозір в професійній сфері.

 • Хміль Анатолій (Здобувач вищої освіти (студент) ЗУІ)

  Добрий день! Освітня програма “Міжнародний облік і оподаткування” є надзвичайно актуальною. Вона логічно побудована та містить перелік цікавих фахових дисциплін, які є дійсно корисними для практичної роботи майбутніх бізнес-фахівців, враховуючи сучасні умови динамічного розвитку суб’єктів господарювання. Я впевнений, що випускники цієї освітньої програми будуть успішними й висококваліфікованими працівниками сфери обліку і оподаткування та відіграють важливу роль у її розвитку та удосконаленні на національному й міжнародному рівнях. Я навчаюсь на цій освітньо-професійній програмі за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хочу відмітити якісно налагоджену співпрацю кафедри з роботодавцями, інформативні гостьові лекції, семінари, які забезпечуть практикоорієнтованість нашого навчання. Вважаю, що професійний підхід до викладання науково-педагогічного персоналу кафедри обліку і аудиту ЗУІ, високий рівень організації та методичного супроводу освітнього процесу, надасть мені можливість стати затребуваним і конкурентоспроможним управлінцем на сучасному ринку праці.

  Здобувач-магістрант

 • Біловар Ю.Ю (Роботодавець, Ужгородське відділення АТ "СЕНС Банк", Провідний менеджер з продажу корпоративного бізнесу )

  Пропоную звернути увагу на фінансовий моніторинг та давати знання студентам щодо особливостей фінансового моніторингу бухгалтерських послуг.

 • Вірліч Шандор (Здобувач вищої освіти (студент) ЗУІ)

  1) освітня програма магістрів добре поєднана з бакалаврською програмою і якість не викликає сумнівів
  2) освітня програма структурована вдало, включає достатній перелік актуальних для даного напряму і рівня предметів, викладачі відповідально ставляться до освітнього процесу. Рахую, що рішення про відкриття магістратури у даному навчальному закладі було вірним.

 • Владимирова Т.І. (Роботодавець, ПП "Астра Діа", Головний бухгалтер)

  Добрий день, хочу відзначити якісну побудову освітньої програми, яка включає такі цікаві дисципліни як: облік і оподаткування в управлінні підприємством, податкове консультування, облік і оподаткування міжнародних операцій, бізнес-аналіз, цифрові технології в обліку і оподаткуванні. Від наповнення та структури побудови освітньої програми залишаються тільки позитивні враження. Пропоную підсилювати викладання дисциплін, які включені в освітню програму, практичними ситуаційними завданнями. Успіхів!

 • Рацин К.К. (Роботодавець, ТОВ "ТЕК Західтранссервіс", Головний бухгалтер )

  Доцільно ознайомлювати студентів із діючими нормами законодавства щодо валютних обмежень, специфіки імпортних операцій (зокрема, стосовно критичного імпорту), порядку ввезення гуманітарної допомоги тощо, що забезпечить формування розуміння у студентів особливостей обліку та оподаткування зовнішньоекономічних операцій.

 • Югас Еріка Федорівна (ЗВО або науково-дослідна установа, Ужгородський торгівельно-економічний інститут ДТЕУ КНТЕУ, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та оподаткування)

  ОП «Міжнародний облік та оподаткування» є цікавою та затребуваною в економічному середовищі. Перелік освітніх компонентів є ретельно підібраний та продуманий. Враховуючи вимоги міжнародного ринку вважаю, що доречно було б викладання окремих освітніх компонентів здійснювати англійською мовою.

 • Химинець Марія (Випускник ЗУІ)

  Вітаю! Як випускниця ОП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗУІ вважаю освітню програму «Міжнародний облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти цікавою й перспективною для подальшого навчання та вдосконалення знань, вмінь і компетенцій, отриманих під час навчання за бакалаврською програмою. Я бажаю навчатися саме на ній, адже формування особистості майбутнього фахівця, здатного до професійного саморозвитку, постійної самоосвіти, інноваційної діяльності є пріоритетним завданням галузі освіти сьогодення. Перелік навчальних дисциплін освітньої програми орієнтований на актуальні напрямки обліку, оподаткування, аудиту та аналізу. Від навчання очікую нових знань, позааудиторних заходів професійного характеру та цікавої практики.


Ваша адреса електронної пошти не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені.

*

*

*

*

*

*


Заповнивши та надіславши даний відгук я даю згоду Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці ІІ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Натиснувши на кнопку "Опублікувати коментар" Ви погоджуєтеся на обробку своїх персональних даних ЗУІ.