Сфера наукових зацікавлень
воєнна тематика у прозі Угорщини, США та Росії ХХ століття.
Публікації

Основні публікації:

  1. Барань А., Особливості зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, Сша й Угорщини ХХ століття (за романами Василя Гроссмана «Життя і доля», Джеймса Джонса «Віднині і повік», Імре Кертеса «Знедоленість»). // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33 (у друці).
  2. Барань А., Барань Є. Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. / гол. ред. Є. Б.Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2020. Вип. 30. 13–22.
  3. Барань Адальберт, Сприйняття авторської позиції Василя Гроссмана та місце його роману «Життя і доля» у контексті російської військової прози ХХ століття. // Тезисы докладов участников симпозиума Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca, 2018. 20–21.
  4. Ukrán irodalmi antológia. Антологія української літератури в перекладі угорською. Bárány Béla, Bárány Erzsébet (szerk.) – Барань А., Барань Є. (ред.). Закарпатський угорський інститут ім. Ференца РакоціІІ. Видавництво: Ліра, 2015. 435 c.
  5. Bárány Béla, Традиции «Войны и мира» Л. Н. Толстого в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». // Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Soós Kálmán, Orosz Ildikó, Csernicskó István, Barkáts Jenő (szerk.). VIII. évfolyam, 2. kötet. Ungvár: PoliPrint, 2009. 215–229.